Zákonem chráněný bobr způsobuje městu Přerov škody, radní chtějí povolení na jeho odlov

Bobr evropský, který pobývá v blízkosti rybníků v lokalitě přírodní památky Dolní a Prostřední Svrčov, poškodil desítky stromů. Za jejich vykácení a ochranu zbývajících vynakládá Přerov, který je jejich vlastníkem, desítky tisíc korun. Město se navíc obává hrozícího protržení hráze.

„Bobři na Svrčově pobývají už delší dobu, ale na podzim loňského roku se jejich aktivita vystupňovala natolik, že poškodili desítky stromů. Některé bylo nutné ve spolupráci s lesním hospodářem pokácet – hrozila nejen další škoda na majetku, ale i zranění lidí, kteří se zde pohybují,“ řekl náměstek primátora Miloslav Dohnal. Dodal, že současně byly provedeny i zásahy k ochraně stávajících stromů, které byly oploceny a natřeny proti okusu – město navíc bude chtít škodu v řádu vyšších desítek tisíc nahradit od ministerstva financí.

Město chce povolení na odlov bobrů

Hrozí ale i mnohem větší nebezpečí – bobr totiž může poškodit také hráze. „Tento zvířecí stavební inženýr je sice zatím používá jako skluzavku do vody, ale je schopen si v hrázi vyhloubit svou noru v řádu několika málo dní. Kdyby došlo k jejímu protržení, byly by škody nedozírné,“ upozornil vedoucí oddělení správy ostatního majetku a komunálních služeb Petr Školoud. Město proto ve spolupráci s lesním hospodářem a rybářským svazem zahájilo legislativní kroky k povolení odlovu bobra.

Anna Vojzolová