Začne stavba lávky přes Pražskou. Uzavře jeden jízdní pruh v každém směru

Na místě starého mostu přes Pražskou, který stavební firma odstranila na podzim loňského roku, začne vznikat nová lávka. Sloužit bude opět pěším a cyklistům. Od pondělí 12. února bude stavba nové lávky znamenat dopravní omezení – doprava bude svedena do jednoho jízdního pruhu v každém směru.

„Se zhotovitelem jsme se dohodli, že bude prostor vozovky využívat jen po nezbytně nutnou dobu. Pokud zrovna nebude využívat pravý pruh pro umístění mechanizace stavby, případně materiálu, měl by být o víkendech a v prodlevách delších než jeden den provoz umožněn v obou pruzích,“ popisuje investiční náměstek primátora Miloslav Tichý.

Stavba nového mostu by měla trvat nejpozději do 10. srpna. Během této doby bude nutné počítat se třemi úplnými uzávěrami kvůli montáži podpěrné skruže, vlastní betonáži mostovky a demontáži skruže. Úplné uzávěry by měly vždy trvat zhruba 12 hodin.

Lávku spojující Neředín a Řepčín využívali zejména chodci a cyklisté pro překonání frekventované čtyřproudé silnice. Důvodem její rekonstrukce byl dlouhodobě špatný technický stav. Starý most nahradí nová třípolová lávka z předpjatého betonu, opět pro pěší a cyklisty. Přípravné práce začaly ještě před koncem loňského roku, hotová by měla být do 10. srpna 2024.

Zakázku se na podzim loňského roku podařilo vysoutěžit výrazně levněji a s financování navíc pomůže vysoká dotace. Předpokládaná cena zakázky byla 33,6 milionů korun s DPH, vítězná firma STRABAG, a.s. ji realizuje za 21,6 milionu korun s DPH. Zhruba 20 milionů korun pokryje dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Jana Doleželová