Psali jsme o nelegálních stavbách podnikatele. Redakce reaguje na podání advokáta – text nestáhneme!

Prostějovský podnikatel Petr Kuba staví na svých pozemcích dlouhá léta nelegální stavby, zpětně pak usiluje o jejich legalizaci. Případu si všiml už i Veřejný ochránce práv, stejně jako Nadační fond proti korupci. Článek Hanáckých novinek o celé kauze měl za následek výhružný dopis advokátní kanceláře.

Dlouhodobé budování černých staveb v Prostějově a následní pokusy o jejich legalizaci podnikatelem Petrem Kubou byly předmětem textu, který jsme publikovali 14. února letošního roku.

Obsahem textu byla zkráceně informace, že úřad ombudsmana – Veřejného ochránce práv – zaslal vyjádření, v němž rázně pokáral neochotu Magistrátu města Prostějova a Magistrátu města Olomouce postupovat efektivně při odstraňování nelegálních staveb, které pan Kuba postavil. V šetření ombudsmana se rozebíralo i to, že úředníci postupovali liknavě a protiprávně, přičemž opakovanou nečinností a zdržováním umožňili setrvání nezákonného stavu, spočívajícího v existenci nelegálních staveb.

Úředníci přitom právní názor ombudsmana ignorovali. Poté, co se totiž podařilo sousedům firmy Kentaur Saddlery s.r.o. až žalobami proti nečinnosti rozhýbat olomoucký magistrát z několikaleté neochoty vydat rozhodnutí o odstranění staveb, následně tuto štafetu převzal nadřízený Krajský úřad Olomouckého kraje.

Reakce podnikatele na článek: Přišel dopis od advokáta

„Klient se důrazně ohrazuje proti lživým, nepřesným a zcela zavádějícím informacím, které Vaše společnost dne 14.2.2024 zveřejnila na webové stránce www.hanácknovinky.cz pod titulkem „V Prostějově bobtná skandál s nezákonnými stavbami a jejich následnou legalizací. Případu si všiml Nadační fond proti korupci“. Jako vydavatele Vás jménem klienta vyzývám k odstranění článku do 3 dnů od doručení této výzvy,“ stojí v dopise,  který naše redakce obdržela. V další části se psaní odkazuje na Zákon o GDPR.

Podle informací, které má redakce k dispozici, obržel v minulosti obdobné podání jak Nadační fond roti korupci, tak i spolek Prostor Prostějov, který se kauzou dlouhodobě zabývá.

Reakce Hanáckých novinek na podání advokáta
Vážená paní magistro,
odpovídáme na Váš dopis ze dne 21.2.2024 týkající se článku publikovaného dne 14.2.2024 na webové adrese https://hanackenovinky.cz/2024/02/v-prostejove-bobtna-skandal-s-nezakonnymi-stavbami-a-jejich-naslednou-legalizaci-pripadu-si-vsiml-nadacni-fond-proti-korupci.
Článek neodstraníme ani se Vašemu klientovi neomluvíme. Článek totiž žádné lživé, nepřesné, zavádějící ani neověřené informace neobsahuje. To naopak Vaše výzva obsahuje nepřesné, zavádějící a neověřené informace. Zdrojem informací je Nadační fond proti korupci.
Z Vaší žádosti ve smyslu čl. 15 GDPR bohužel není zřejmé, ve vztahu ke kterým uvedeným žadatelům Váš klient žádá. I kdyby se žádost týkala jen osobních údajů Vašeho klienta a žádných dalších osob, ani pak Vám požadované nesdělíme ani neposkytneme, neboť se na nás a na tento případ vztahuje § 19 odst. 2 zákona č. 110/2019 Sb.
Vlastimil Blaťák
Hanácké novinky