Paralely s rokem 1938: Odbenešit nebo Odfializovat republiku jedno jest

Pobouřilo mne zejména prohlášení místopředsedy ANO pana Havlíčka, že „Teď je nutné odfializovat Česko“. To zvolání ve mně vyvolalo reminiscenci na zlé události, které se v naší zemi odehrály před zhruba 85 lety.

Zažil jsem už mnohé, ale už po přečtení nadpisu tohoto článku mi přeběhl mráz po zádech a zkrabatilo se mi čelo. Ta věta „Teď je nutné odfializovat Česko, říká Havlíček“ mi totiž připomněla něco strašného, něco co odkrylo bezpáteřnost, závist a nenávist nemalé části českého národa.

Tehdy se republika „odbenešovala“. Nenávist směřovala ke všemu demokratickému

Ta věta byla velmi podobná a hlásali ji lidé podobné nátury, jako dnešní sympatizanti a podporovatelé soukromé firmy ANO a politici ANO v čele s Babišem, Havlíčkem a Schillerovou. Ta věta v naší zemi začala hlasitě a mnohohlasně znít po Mnichovu 1938 převážně z úst českých fašistů a zněla: „Teď je třeba naši republiku odbenešit.“

Hromosvodem nenávisti byl Masarykův nástupce, prezident Edvard Beneš. V tom hesle nešlo zdaleka jen o Beneše, nenávist samozřejmě směřovala i na zemřelého TGM, jejich spolupracovníky a sympatizanty, demokratické novináře, intelektuály a samozřejmě na Židy. Ta nenávist směřovala ke všemu demokratickému, co definovalo 1. republiku.

Ti hlasatelé „nové pravdy“ tady nevznikli náhle, byli tu celou dobu, ale po Mnichovu 1938 dostali kuráž a odhodili veškeré zábrany. Pomohlo jim, že naprostá většina národa jim nebyla schopna odporovat, zdrcena po mnichovské kapitulaci a po nepochopitelné zradě našich spojenců Francie a Velké Británie. Tito čeští fašisté, sdruženi kolem časopisu Vlajka, ničili cizí majetky a napadali české občany jak slovně, tak fyzicky, nejvíce samozřejmě Židy a intelektuály, demokratické novináře apod. Oni uštvali k smrti i geniálního spisovatele a ryzího demokrata pana Karla Čapka. Po vytvoření Protektorátu se mnozí z nich stali konfidenty Gestapa a vědomě se účastnili vražd a likvidace českého národa.

Odbenešit nebo Odfializovat republiku jedno jest. Historie se bude opakovat a bude to opět naše vlastní lůza, která bude terorizovat náš národ.

Karol Chwistek, Jeseník