Morava stoupá, v neděli mají opět přijít vydatné srážky. Nádrže na horním toku jsou plné

V důsledku oteplování, několika deštivých dní a tání sněhu došlo v průběhu pátku a noci na sobotu na některých místech horní Moravy k překročení 1. stupně povodňové aktivity. V současné době vlivem dotoků vody z horních toků řek dochází k vzestupu hladiny řeky Moravy v Olomouci.

V uplynulém týdnu se vyskytovaly na území povodí Moravy a Dyje srážky s týdenním úhrnem do 25 mm. Hladiny neovlivněných toků mají převážně zvolna klesající tendenci nebo jsou setrvalé. Vodnosti se pohybují na normálních až nadnormálních hodnotách v rozmezí od 70 % do 250 % dlouhodobého měsíčního průměru pro měsíc únor. „Vyšší vodnosti se vyskytují ve východní části povodí Moravy. Největší vodnost má aktuálně Morava v Olomouci, kde průtok dosahuje 262 % dlouhodobého měsíčního průměru,“ uvedl ve středu tento týden Petr Chmelař, mluvčí Povodí Moravy.

Současné oteplení a očekávané srážky ale mohou situaci v moravské metropoli velmi rychle zhoršit. Situaci na vodních tocích a předpověď počasí neustále monitoruje a vyhodnocuje havarijní služba odboru ochrany, zvýšenou pozornost věnuje též náplavce v Olomouci. Ta zatím zůstává otevřená, ale při zhoršení situace není vyloučeno její uzavření.

„Vzhledem ke zvýšeným průtokům žádáme občany, aby dbali zvýšené pozornosti a opatrnosti při pohybu v blízkosti rozvodněných toků a pohybu v oblasti náplavky v Olomouci,“ upozorňuje vedoucí odboru ochrany olomouckého magistrátu Jan Langr.

V neděli další srážky, první povodňový stupeň skoro jistotou

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu očekáváme v neděli další vydatnější dešťové srážky a s tím spojené opětovné zvyšování hladin vodních toků. „Dle predikcí lze předpokládat v průběhu pondělního dne dosažení 1. stupně povodňové aktivity na řece Moravě, profilu Olomouc – Nové Sady. V případě zhoršení situace budeme veřejnost ihned informovat,“ sdělil Jan Langr.

Vzhledem k úrovni dokončených protipovodňových opatření v Olomouci odborníci nepředpokládají zásadní komplikace či vetší rozlivy. Pozorní by však měli být majitelé nemovitosti, kteří mají suterénní prostory v blízkosti toků, kvůli zvýšené spodní hladině vody. Upozornění platí nejen pro město Olomouc, ale pro celé území správního obvodu.

Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území povodí Moravy a Dyje je dle ČHMÚ k pondělí 5. 2. cca 55,41 mil. m³, což představuje v průměru cca 2,3 mm (2,3 litru na jeden metr čtvereční).

Vodní nádrže v uplynulých týdnech sehrály velmi důležitou úlohu, kdy zachytily či zpomalily povodňové průtoky. Povodí Moravy na řadě z nich aktuálně provádí manipulace, aby v nádržích byla optimální zásoba vody. S blížícím se koncem zimy musí být zásoby vody dostatečně, aby nádrže mohly zásobit obyvatele, průmysl, zemědělství vodou a nadlepšovat hladiny v řekách v období sucha. Současně však s ohledem na aktuální situaci musejí mít nádrže dostatek prostoru na zachycení případných povodňových průtoků. Dispečeři proto citlivě manipulují tak, aby nádrže byly schopné plnit protipovodňovou i zásobní funkci. Některé nádrže proto aktuálně vodu odpouštějí (Vranov, Dalešice, Nové Mlýny, Mostiště, Slušovice) a jiné se plní (Brno, Vír, Opatovice, Koryčany). V uplynulém týdnu vodní nádrže zachytily 1,4 miliony kubíků vody.

Naplněnosti zásobních prostor nádrží se pohybují od 21 do 100 %. Nádrž Letovice má snížený zásobní prostor z důvodu rekonstrukce. Nádrže Jevišovice s naplněností 21 %, Fryšták s naplněností 55 % a Brno s naplněností 71 % mají hladinu sníženou na zimní úroveň podle manipulačních řádů. Na ostatních přehradách se naplněnost zásobních prostor pohybuje mezi 75 a 100 %.

Vlastimil Blaťák