Dvojjazyčná školka Maple Bear je globální značkou, říká ředitel Lukáš Ondruch

Na podzim v Olomouci přivítá první děti dvojjazyčná kanadská školka Maple Bear, která slibuje posunout standardy předškolního a později i školního vzdělávání směrem, kterým se západní svět vydal už před lety. Tváří projektu je progresivní a nadšená osobnost ředitele Lukáše Ondrucha, který dvojjazyčným vzděláváním žije.

Maple Bear sází na „dovednosti pro 21. století“. Které to jsou?

Jsou to dovednosti, které lze „vyučovat“ spolu s tím faktickým obsahem. Orientoje se na řešení problémů, což je dovednost, kterou potřebuje každý z nás. Namísto toho, abych dětem představil problém a vysvětlil jim postup řešení, který je třeba, aby si osvojili, jim předložím pouze problém a pustím uzdu jejich fantazie a kreativity, která je tak potřebná k jeho řešení. Sám si dodnes vzpomínám na svůj test z matematiky, ze kterého jsem dostal dvojku, i když jsem měl všechny výsledky správně. Argument – použil jsem jiný postup při řešení. Asi se shodneme na tom, že toto není správně. Maple Bear si navíc uvědomuje, že jedinou konstantou v dnešním světě je změna. Je třeba si uvědomit, že svět kolem nás se mění a ta rychlost těch změn roste exponenciálně. Na to musí reagovat i školní vzdělávací programy a samozřejmě i samotní učitelé. V mnoha případech škol obecně na toto nezbývá čas a energie a setkáváme se s učiteli, kteří reprodukují hodiny několik let. U nás se něco takového díky velkému počtu kanadských akademiků nemůže stát.

Tím hlavním, co mě zaujme na dvojjazyčné školce, je právě ten jazyk. Co přinášíte nového?

Jde o seznámení dětí s druhým jazykem od co nejútlejšího věku. Používáme takzvanou imerzní metodu. To znamená, že děti jsou „ponořeny“ do anglického jazyka po celý den, v maximální možné míře. Díky tomu před nástupem do školy hovoří bez problému anglicky. To má samozřejmě celou řadu výhod od kognitivních schopností, přes komunikační dovednosti až po snazší osvojování si dalších jazyků v budoucnu.

Nehrozí, že je něco naučíte, a ony následně na prvním stupni základni školy „zakrní“?

Pro rodiče je to asi důležitou informací. My v Olomouci otevíráme mateřskou školu ve školním roce 2024/2025, a rok na to i školu základní. To je důležité, protože se tím garantuje další rozvoj vzdělání dítěte.

Veřejná škola rozvoj v dostatečné míře garantovat nebude?

Pokud jako rodič vybírám pro své dítě školu, vždy bych doporučil zvážit soukromou instituci. Ještě před několika lety byly soukromé instituce vnímány jako méně kvalitní a jako instituce, kde se „platí“ za vzdělání. Ty doby jsou dávno pryč a to, co vidíme dnes, se začíná podobat západnímu modelu. Prestižními školami jsou právě soukromé instituce. Do značné míry za toto může model financování školství v Česku. Protože pokud má učitel na starosti třicet žáků, nedokáže s každým z nich pracovat podle potřeb a tak, jak by si každý zasloužil. Ale pokud je v soukromé škole těch žáků ve třídě deset, je toho samozřejmě schopen. V takovém počtu se bude nejen lépe s dětmi pracovat, ale učitel může lépe poznat i je samotné, co je baví, co je nebaví, co je motivuje. Nechci tím generalizovat a házet všechny veřejné školy do jednoho pytle, ale rozhodně je pravdou, že učitelé na veřejných školách musejí vynaložit mnohem větší úsilí, aby se vyrovnali kvalitě, kterou nabízí soukromé školy.

Ředitel dvojjazyčné školky Maple Bear v Olomouci Lukáš Ondruch

Myslím si o sobě, že jsem se učitelem už narodil. Už jako malý jsem měl potřebu o někoho pečovat – o plyšáky, musím říci i o panenky, o mladšího bratra. A myslím si, že potřeba péče by měla být vlastní každému učiteli. I v pozdějším školním věku jsem trávil dost času s mladšími dětmi a organizoval pro ně různé soutěže a náplň volného času,“ říká o sobě mladý progresivní pedagog.

Po studiích na Univerzitě Palackého pracoval v IT oborech, pomáhal založit mezinárodní IT startup, který je dosud úspěšný. Přednáší na vyšší odborné škole v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika.

Mám poměrně dobrý přehled o možnostech a kvalitách tohoto stupně vzdělávání v regionu. Když jsem se dozvěděl, že Maple Bear se chystá do Olomouce, bylo to něco, čeho jsem chtěl být součástí. Maple Bear je globální značkou s více než čtyřmi sty školami po celém světě. A také proto, že jejich program je založen na principech kanadského vzdělávání, které je opakovaně hodnoceno jako jedno z nejlepších, Poskytuje nadprůměrnou akademickou podporu všem svým akademickým pracovníkům a učitelům,“ říká.

 

Vlastimil Blaťák