Štvavý článek o obraze Slavoje Kovaříka z roku 1959 odemyká absurdity doby. Běžte na výstavu do Galerie Rub

Kdyby novinář Radoslav Krbílek, redaktor Stráže Lidu z padesátých let, tušil, jaký bude osud jeho štvavého textu proti malíři Slavoji Kovaříkovi, možná by jej tehdy ani nenapsal. Jistě by jej ale zastoupil někdo jiný, protože taková už byla doba. Žádala aktivní udavače, kteří si šli tvrdě za svým, publikovali, telefonovali a psali dopisy, aby druhým znemožnili žít a pracovat.

Na začátku března 1958 pracuje olomoucký malíř Slavoj Kovařík na dvou obrazech s tematikou lomu, které zobrazují právě budované přírodní koupaliště mezi Olomoucí a Horkou, dnešní Poděbrady. Oba obrazy mají být vystaveny v Galerii Dílo, ten větší se ale nestihne dokončit v termínu. Výstava je později po návštěvě Oldřicha Košlera z Krajské kulturní komise tak jako tak zrušena.

Velký Lom je dokončen na přelomu května a června 1958, režim ale utahuje šrouby: koncem června vychází Ministerstva školství a kultury, která zavádí povinnost schvalování vystavování uměleckých děl v galeriích i komerčních prostorách příslušnými uměleckými komisemi.

Obraz Lom byl vystaven ve výloze Domu nábytku. Jenže Kovařík vadil…

Z temna padesátých let  se naráza  vynořuje postava jménem Radoslav Krbílek. Narodil se v roce 1926, studoval Katedru výtvarného výchovy u profesorů Salzmana a Boudy na FF UK v Praze (1946-1948), teorii a dějiny výtvarného umění u doc. Formánka a prof. Štecha (1956-1966), soukromě studoval u F. Růžičky a M. Macháně (1948-1958). Sám maloval, především krajinky. Jak říká jeho životopis, uveřejněný na stránkách Divadelsní galerie v Uherském Hradišti, „v 50. a 60. letech spolupracoval s redakcemi regionálních novin a časopisů jako kreslíř a glosátor výtvarného dění.“  Ve skutečnosti to znamenalo, že psal také v Olomouci do komunistické Stráže Lidu. Jeden z jeho textů se nyní stal – kouzlem nechtěného – po téměř sedmdesáti letech vlastně nesmrtelným.

V neděli 12. října 1958 byla v Olomouci v Domě umění v Hynaisově ulici zahájena šestá členská výstava obrazů, grafiky, soch, užitého umění a architektury pobočky Svazu československých výtvarných umělců a pobočky Svazu československých architektů v Olomouci. Slavoj Kovařík byl zastoupen třemi obrazy – Kostel P. Marie Sněžné, Pavlače, Panoráma Olomouce z roku 1957, a čtyřmi kresbami měst.

V sobotu 25. října pak vychází ve Stráži Lidu Krbílkův článek, který se výstavě věnuje. Vytýká formalismus, kvalitativní nedostatky, a výslovně jmenuje dvě z Kovaříkových maleb.

Kovařík se mezitím na jaře 1959 seznamuje s Josefem Flašarem, ředitelem Domu nábytku v Pavelčákově ulici. Flašar má zájem o kontakty na mladé výtvarníky, kteří by zapůjčili do expozic nábytku své práce. Kovařík prve velký zájem o spolupráci nejeví, přesto slíbí poskytnout nějaké ukázky svých děl. V dubnu téhož roku tak posílá řediteli několik fotografií. Nakonec se do výlohy Domu nábytku dostane obraz Lom.

Šlo to ráz na ráz, Aktivní Krbílek se nevzdával. svého potom dosáhl

V sobotu 9. května 1959 novinář a malír Radoslav Krbílek pracuje na reportáži z oslav osvobození Československa Rudou armádou. Ve výloze prodejny nábytku v centru města při tom vyfotografuje Kovaříkův obraz. Ihned telefonicky kontaktuje předsedu Krajské kulturní komise, bývalého poslance Národního shromáždění Oldřicha Opletala, a informuje ho o obraze ve výloze Domu nábytku. Opletal Krbílkovi doporučí osobní účast na scjůzi Krajské kulturní komise.

V úterý 12. května pak ve Stráži Lidu vychází článek „Umění“, podepsaný Kr, a věnovaný Kovaříkovu obrazu Lom.

Jednání Kulturní komise probíhá následujícího dne. Na programu má být i vystoupení Radoslava Krbílka k zodpovědnosti Krajské umělecké komise ke schvalování výstav. Ráno jej však šéfredaktor poslal do Šumperka, Krbílek se do Olomouce vrací až večer, a v zápisi ze schůze je uveden mezi neomluvenými.

Krbílek se ale nevzdává. Dva dny poté se obrací dopisem na Bohumíra Dvorského, předsedu SČSVU, zda by v této věci nemohl něco udělat. Dvorský na dopis nereaguje, protože – jak se vyjádřil později – Kovařík nebyl členem svazu, a vlastně ani nestál za pozornost.

Ve druhé polovině května 1959 je obraz Lom z výlohy Domu nábytku odstraněn.

Štvavý Text přežil svého autora. Dávný příběh dnes ožil na výstavě v Galerii Rub

Slavoj Kovařík měl Krbílkův text pověšený doma na stěně a obraz Lom skončil po jeho smrti v roce 2003 ve sbírkách Muzea umění. Nyní se dávného příběhu ujal Kovaříkův vnuk Jakub Kovařík a obtížně celý dávný příběh zrekonstruoval. Vznikla tak výstava Slavoj Kovařík: Fade out, která byla v pátek 26. ledna zahájena v olomoucké galerii Rub.

„Nápad vznikl na základě novinového článku z roku 1959, který měl Slavoj pověšený doma na zdi. Psal ho novinář pro komunistické noviny Stráž Lidu, byl to dehonestující článek, a psalo se v něm, že v Olomouci v Domě nábytku je vystaven obraz, který má ukazovat zimní krajinu a že se jedná o kubistický přežitek. Tato výstava celou tehdejší situaci rekonstruuje. Vytváří jí kontext a znovu vytahuje ven všechny souvislosti. Jejím tématem je v těchto dávných souvislostech také vytrácení a zpochybnění vzpomínek. Týká se smrti, toho, co to znamená, když zmizí člověk,“ říká Jakub Kovařík.

Vlastimil Blaťák