Spor graduje: Filharmonie nepošle zástupce do pracovní skupiny připravující sloučení s divadlem

Radou města jmenovaný manažer spojení David Gerneš oslovil pro účast ve své pracovní skupině tři zástupce z filharmonie. Odborové organizace i Umělecká rada filharmoniků odmítly kohokoli zevnitř Moravské filharmonie do této skupiny vyslat. Novináře o tom v úterý informoval tiskovou zprávou Vojtěch Pospíšil.

„Proklamované cíle celého záměru slučování jsou zcela vyprázdněné. Návrh již negarantuje úsporu, efektivitu ani stabilitu a nic nepřináší nejen samotným organizacím, ale ani žádné skupině obyvatelstva. Není v silách žádné pracovní skupiny tento zásadní faktický a politický nedostatek napravit a vnést do záměru jakékoli smysluplné narativy, cíle a garance,“ říká filharmonik Vojtěch Pospíšil, předseda Odborového klubu autonomní filharmonie.

Filharmonikům vadí David Gerneš, ale nejen

Ke slučování orchestrů filharmonie a divadla byly vypracovány dvě analýzy, ke každé z nich proběhla vždy dlouhá rozprava na zastupitelstvu. „Předkladatelé u každé z analýz tvrdili, že má za úkol „něco zjistit“ nebo „něco si ověřit“. Radou města jmenovaný manažer spojení David Gerneš v tomto stylu pokračuje a opět veřejně tvrdí, že „Chceme prostě nejprve prověřit reálnou funkčnost toho modelu…“. Tato cesta však nikam nevede, jedná se už o třetí kolo „prověřování“, po kterém vždy přichází prudká otočka rušící dosavadní narativy následovaná zase dalším „prověřováním“. Není v silách žádné pracovní skupiny tento pokřivený modus operandi a jeho následky napravit,“ dodává Pospíšil.

Filharmonie nyní odstartovala protestní kampaň s názvem „My jsme MFO“, a podle jejich vyjádření není proto za žádných okolností myslitelné, aby filharmonici protestovali a zároveň nechtěný záměr realizovali účastí v pracovní skupině. „Nadto filharmonická výzva vrátit záměr a jeho problematiku do kompetentní a adekvátní roviny v podobě zvolené politické reprezentace prozatím vyzněla do prázdna, protože primátor Žbánek nijak nereagoval na otevřený dopis, který mu zaměstnanci zaslali. Není v silách žádné pracovní skupiny nahradit potřebnou zásadní debatu s primátorem, po které filharmonie volá,“ píše se v zaslaném materiálu.

„I kdyby byl manažerem spojení jmenován někdo jiný než David Gerneš, nic by to nezměnilo na shora uvedených skutečnostech, že vadný je celý záměr i jeho provedení. To, že byl manažerem spojení dvou institucí jmenován ředitel jedné z nich, je však o to větším přešlapem, který dokresluje nemohoucnost celého procesu a snahu politických proponentů přesunout těžiště ideové i exekutivní roviny záměru mimo svou politickou odpovědnost. Není v silách žádné pracovní skupiny obnovit ztracenou důvěru v proponenty a vykonavatele dosavadního dění,“ dodává Pospíšil.

Podle filharmoniků je pro roli formálního zástupce filharmonie v pracovní skupině nadmíru dostačující účast jejího ředitele, který je usnesením Rady města zavázán k součinnosti a jehož účast v pracovní skupině byla již všemi stranami potvrzena.

Vlastimil Blaťák