Rekordní výsledek Tříkrálové sbírky v Arcidiecézi olomoucké: přes 40 milionů!

Koledování letošní Tříkrálové sbírky v Arcidiecézi olomoucké přineslo historický finanční úspěch, když byla vykoledována částka rekordních 40 867 753 korun. Tento výsledek překonává loňský o dva a půl milionu, což svědčí o trvalé podpoře Charity a její činnosti a solidaritě obyvatel této oblasti. Charita tříkrálovou sbírkou financuje přímou sociální pomoc jednotlivcům či rodinám v obtížné životní situaci, spolufinancuje provoz a investice v projektech sociálních a zdravotních služeb pomáhajících celému spektru potřebných, např. seniorům, lidem s postižením, matkám s dětmi v tísni, lidem bez domova, pacientům v domácí či hospicové péči. Přes DMS KOLEDA anebo web Tříkrálové sbírky je možné darem Charitu podpořit po celý rok.

„Tříkrálová sbírka mě od začátku stále udivuje. A zdaleka to není jen samotným výtěžkem, který je sice nejviditelnějším ukazatelem, ale i dalšími aspekty,“ komentuje letošní Tříkrálovou sbírku ředitel Arcidiecézní charity Olomouc (dále jen ACHO), Václav Keprt. „Přes dvacet tisíc dobrovolníků, dětí i dospělých, kteří jsou ochotní vyrazit ve svém volném čase do zimy a nepohody, navštěvovat lidi dům od domu, rozdávat radost a přinášet požehnání. A teprve nakonec nabídnout lidem možnost podílet se svým darem na velkolepém charitním díle pomoci bližním, kteří jsou nemocní, opuštění anebo odsunutí na okraj společnosti. Chtěl bych za sebe každému jednomu z nich osobně poděkovat a podat ruku, protože to tak cítím. Nesmírně si jejich práce a podílu na této sbírce vážím,“  říká k Tříkrálové sbírce Václav Keprt, šéf olomoucké Arcidiecézní charity.

Největší příspěvky mezi místními Charitami vykoledovali koledníci ze Zlínského kraje, kde konkrétně Charity v Uherském Hradišti (3 697 793 Kč), Valašském Meziříčí (3 326 571 Kč) a Zlíně (3 204 453 Kč) vynikly svým celkovým výnosem letošní koledy. V Olomouckém kraji se zase nejvíce dařilo Charitě Olomouc (2 502 916 Kč), Šternberk (2 471 597 Kč) a Zábřeh (2 006 038 Kč). Všechny místní charity patřící do Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) vykoledovaly v součtu o 6 % více než v předešlém roce.

Přes 6 100 kolednických skupin. Výsledky už jsou na webu

„Překvapení, radost, úžas, nadšení, vděčnost a obrovský závazek, to vnímám při pohledu na finanční výsledky,“ řekl Václav Keprt. „Žiji v realitě a snažím se vnímat současnost. Mnoho lidí má skutečně hlouběji do kapsy a snad i proto více vnímají potřeby těch druhých. I přesto je výtěžek v naší diecézi vyšší než loni,“ sděluje ředitel ACHO. „Mnoho lidí má už dnes s prací Charity osobní zkušenost a důvěřují nám. Kromě toho Češi jsou obecně mimořádně solidární, pokud jde o dobrou věc. To vidíme i v jiných situacích. Takže velký dík všem a jsme tu s Vámi i pro Vás,“ shrnuje Václav Keprt.

Celkově se do Tříkrálové sbírky v rámci ACHO zapojilo více než 6 100 kolednických skupin, což je o 200 skupin více než v předchozím roce. Výsledky jsou k dispozici na webové stránce www.trikralovasbirka.cz (sekce výsledky), avšak do oficiálního potvrzení všech úředních dokumentů jsou tyto údaje považovány za průběžné.

I přes nepříznivé zimní počasí, které se projevilo intenzivním deštěm o víkendu 6. a 7. ledna, mělo koledování pozitivní dopad na výsledky sbírky. Koordinátor Tříkrálové sbírky v ACHO, Marek Navrátil, zdůraznil: „Máme radost nejen z dosažené finanční sumy, ale i z bezpečného průběhu akce, bez zaznamenaných kolednických úrazů, které jinak k zimě patří.“

Tříkrálový výtěžek podpoří stovky projektů po celém území arcidiecéze. Např. Charita Olomouc bude díky výnosu sbírky podporovat provoz ordinace praktického lékaře a psychiatra pro lidi v nouzi, dále rozvoj a opravu zázemí služeb pro lidi s duševním onemocněním, rekonstrukci Domova sv. Kosmy a Damiána pro lidi v nouzi se sníženou soběstačností, rozvoj Centra materiální pomoci, konkrétně výdejny potravin a oblečení osobám a rodinám ohroženým chudobou. Část výtěžku v Olomouci bude věnována na rychlou finanční pomoc osobám v nouzi na Olomoucku, kterým hrozí sociální propad.

Výtěžek v Uherském Hradišti kromě tradiční přímé pomoci konkrétním lidem v nouzi, poslouží také  k rozvoji terénních služeb včetně domácí hospicové péče. V současné době Charita Uherské Hradiště rovněž připravuje investiční rozvojový záměr na projekt Odlehčovací služby na Velehradě a v případě jeho realizace by část prostředků z letošní sbírky byla použita právě na tento projekt.

Výčet projektů pomoci financovaných z výtěžku Tříkrálové sbírky jsou po svém schválení zveřejňovány na www.trikralovasbirka.cz Na efektivní a účelné využití výnosu sbírky dohlíží tzv. tříkrálová komise, která přísně hodnotí a připomínkuje všechny projekty podpořené ze sbírky.

Definitivní výsledky budou potvrzeny po započítání všech prozatím došlých darů na tříkrálové konto (č. ú. 66008822/0800), darů přes darovací bránu na www.trikralovasbirka.cz a darů přes DMS KOLEDA (na číslo 87 777, jednotlivý dar pak ve formátu DMS KOLEDA 30, 60, 90, 190 nebo opakující se měsíční dar ve formátu DMS TRV KOLEDA 30, 60, 90, 160).

Tříkrálová sbírka, která vznikla z podnětu tehdejšího olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera (nyní arcibiskupa pražského), se poprvé konala v roce 2000 pouze na území Olomoucké arcidiecéze. Díky pozitivnímu ohlasu veřejnosti se od roku 2001 rozšířila do všech diecézí České republiky.

Marek Navrátil