Olomoucká Telegraph Gallery představuje spontánní kresby českých umělců

Výstava Napojení představuje kresby patnácti umělců, kteří mají nadání vtisknout výtvarnou podobu jevům, jež se vymykají běžnému smyslovému vnímání. Ústřední postavou mezi uměleckými vizionáři je Karel Malich, jehož prostorové kresby se tu setkávají s díly Margity Titlové Ylovsky, Jana Híska, Jany Kasalové, Inge Koskové či Petra Nikla, ale i méně známých autorů, z nichž někteří vystavují poprvé. Projekt pro Telegraph Gallery připravila kurátorka Terezie Zemánková. Výstava byla zahájena ve čtvrtek 14. prosince v 18 hodin a je k vidění do 28. března.

Projekt Napojení se zaměřuje na tvorbu současných českých autorů různých generací, která je intimním svědectvím o jejich spirituálních zkušenostech. Ústřední postavou výstavy je solitérní génius českého poválečného umění, sochař a malíř Karel Malich (1924–2019), který bývá řazen do proudu takzvané nové citlivosti.

„Ve své tvorbě zkoumal průnik smyslového vnímání s vlastními transpersonálními, až mystickými, zážitky. Pro Malicha stejně jako pro všechny vystavující umělce se ideálním výrazovým prostředkem stala kresba. Umožňuje totiž autentický a pravdivý záznam vjemu, ať už je provedena tužkou, pastelem, propiskou, perem, štětcem, nebo drátem do prostoru,“ vysvětlila kurátorka Terezie Zemánková.

Prezentované kresby vznikaly většinou o samotě, v tichu a někdy i ve tmě, během meditace, při modlitbě nebo recitování manter, po cvičení jógy či po duchovních cvičeních, ale vždy ve stavu usebrání a odpojení od vlastní vůle, rozumové korektury či autocenzury. Někdy jsou seismografickým záznamem autorových emocí. Většinou ale subjektivní pocity ignorují a noří se hlouběji do transpersonálních procesů. Mapují prostor, kde se smyslové poznání stýká s mimosmyslovým. Tvůrci se stávají prostředníky, médii, jemně se dotýkají neviditelných siločar energetických toků, nehmatatelných dynamických procesů a entit. Jejich tvorba postrádá kalkul tvůrce, zjevuje se jako čiré svědectví.

Díla autorů, kteří prošli výtvarným školením, mají převážně abstraktní charakter. Nelze je srovnávat s medijními kresbami z 1. poloviny 20. století, jejichž amatérští autoři vycházeli ze zásad spiritistické nauky a přinášeli konkrétní zpodobnění symbolických poselství duchovních sil ve formě fantaskních krajin, fauny a flóry. Nelze je připodobňovat ani k automatickým výtvorům surrealistů.

Ve všech těchto dílech ale najdeme nápadně příbuzné organické formy, které připomínají přírodní struktury, buněčné shluky, křivky rostlin, morfologii drahokamů a podobně, uzavřela kurátorka.

Praktické informace

Telegraph Gallery je otevřena úterý až pátek od 9–12:00 a 12:30–19 hodin, v sobotu a neděli od 10–12 a 12:30–18 hodin, vždy s pauzou. Vstup na výstavu činí 50 korun. Členové věrnostního programu TLG CLUB mají prohlídku výstavy zdarma a mohou čerpat i další výhody. Zájemci o členství se mohou registrovat na recepci Telegraphu, nebo online na https://www.telegraph.cz/tlgrphclub.

Inka Ličková

NAPOJENÍ

15. 12. 2023 – 28. 3. 2024 (vernisáž 14. 12. 2023 v 18 hodin)

Koncepce výstavy, kurátorka: Terezie Zemánková

Odborná spolupráce: Anežka Šimková

Architekt: Mark Ther

Grafický designér: Jakub Kovařík

Vystavující umělci:

Josef Duchan, Dagmar Havlíčková, Jan Hísek, Jana Kasalová, Jiří Kornatovský, Inge Kosková,

Alžběta Krňanská, Tomáš Lampar, Karel Malich, Přemysl Martinec, Petr Nikl, Taja Spasskova,

Anna Šimková, Margita Titlová Ylovsky, Marcela Vorlíčková