Novoroční přání biskupa Nuzíka: Vykročme do nového roku krok za krokem a s Bohem

Před oslavami příchodu nového roku se administrátor diecéze biskup Josef Nuzík obrací k věřícím se svým přáním. “ Jen dnešek se budu snažit prožít tak, aniž bych chtěl vyřešit problém svého života najednou,“ cituje v něm papeže Pavla XXIII.

Milí přátelé,

možná patříte k těm, kteří odpočítávají hodiny a minuty starého roku a vítají první chvíle roku nového. Nebo se spíše řadíte mezi ty, kteří se na začátek nového roku chtějí raději dobře vyspat. To ale není tolik podstatné a ať už patříte do první, anebo do druhé skupiny, platí pro všechny obojí: co všechno nás v novém roce 2024 čeká, nemůžeme vědět ani tušit. Naději nám mohou přinést slova Mahátmy Gándhího: Budeme-li se starat o dnešek, postará se Bůh o zítřek.

V těchto slovech je stěžejní slovo „dnešek“. Nový rok máme letos rozdělený do 366 dnů a každý den je pro nás novým začátkem, což je velice dobré. Papež Jan XXIII., který zemřel před 60 lety, se ve svém životě řídil tzv. Desaterem pokoje. První rada z tohoto desatera říká: Jen dnešek se budu snažit prožít tak, aniž bych chtěl vyřešit problém svého života najednou. Jsou to moudrá a pokojná slova, která nám pomáhají vykročit do nového roku krok za krokem, den za dnem – s Bohem, který se umí postarat o každý náš den.

Přeji a vyprošuji vám i všem vašim blízkým, aby byl nový rok 2024 Bohem požehnaný.

+ Josef Nuzík