Jakub Čuška nás provází svým vnitřním světem: Výstavu v Karpuchina Gallery musíte vidět

Untitled Dreams – výstava českého malíře Jakuba Čušky, která se koná od 7. 2. 2024 do 24. 3. 2024 v Karpuchina Gallery, představí velkoformátové malby i menší akvarely zahalené lyrickou atmosférou. Expozice nabídne díla, která jsou širokým záběrem autorova malířských a kresebných projevů. Díla vyobrazující figury lákají diváka do imaginárního prostředí, vyvolávajícího pocit mezi realitou a snem. Tvorba Jakuba Čušky se vyznačuje živou rytmizací štětce, která je záměrně postavena do kontrastu s výraznou plošností pozadí obrazů.

Figurativní malíř Jakub Čuška (*1989) na výstavě Untitled Dreams v Karpuchina Gallery představuje celý záběr svých malířských a kresebných projevů, kterým se denně věnuje. Větší formáty maleb na plátně doprovází komorní akvarely na papíře, které jsou autorovými intimními záznamy deníkového charakteru. Autor tak divákovi nabízí komplexnější vhled do své tvorby. Principy těchto dvou formátů staví do dialogu, ve kterém může divák hledat společné jmenovatele. Při práci je pro něj charakteristický procesuální přístup. Náměty čerpá zejména z vlastní představivosti, ale občas využívá i archiv fotografií.

Atmosféra lyrických maleb působí na diváka melancholickým dojmem. Vyobrazené figury – s prvky autoportrétu – jsou zasazené do imaginárního prostředí na hraně reality a snu, které může být odrazem vnitřního světa postav nebo samotného autora. Na pozadí svých pláten Čuška používá výraznou plošnost postavenou do kontrastu s živou rytmizací tahů štětce, které příjemneě destabilizují obraz a jistým způsobem jej rozpouští. Tím vzniká nezatížená, otevřená malba, která se zdráhá nést přesnou definici a otevírá zadní vrátka pro další možná řešení. Otevřenost malířské formy podněcuje k úvahám nad prchavostí každého okamžiku. Možná právě tato nedořečenost se ukazuje jako prvek, který malbám propůjčuje rozechvění a připomíná, abychom si nevytvářeli bariéru před dalšími východisky.

„Čuškovi hrdinové stojí na hraně mezi dětstvím a dospělostí a řeší možný konflikt zodpovědnosti a bezprostřední touhy zůstat stále chlapcem. Prostor, který jeho protagonisté obývají, je svírá v bezpečí autorovy vnitřní fantazie a drží je dál od přesných obrysů reality. Autor nám skrze své malby připomíná lidské snění a nenásilně nás provází svým vnitřním světem. Postavy z obrazů nám totiž mohou být povědomé a blízké skrze naši vlastní zkušenost. Muži a chlapci z pláten mají stále možnost se v pohybovat na rozhraní, a připomínat nám, jaké to je, když už jsme dospělí, a přitom se rádi poddáváme dennímu snění,” říká kurátor Míra Macík.

Jakub Čuška vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Malba 4 u Martina Mainera a Marka Meduny. Má za sebou samostatné výstavy například v Galerii Vyšehrad a v Galerii OKO Opava. Účastnil se několika skupinových výstav jako Téměř sedm statečných zabývající se figurativní malbou v Trafo Gallery, Vzchop se, buď malířem škaredých věcí v Rub Gallery a Přikázané uvolnění v Telegraph Gallery. Aktuálně učí v malířském ateliéru na Střední škole designu a módy v Prostějově, žije a pracuje v Olomouci.

Viktorie Bartáková