Dvojjazyčné děti: Jaký vliv má bilingvní výuka? Přijďte na diskuzi s expertem na vzdělávání Petrem Hopfingerem

Přemýšlí ve dvou jazycích, dokáží v nich plynně komunikovat a svět je jim otevřen. O výhodách a principech dvojjazyčné výuky budeme debatovat s odborníkem na vzdělávání Petrem Hopfingerem 26. února v Olomouci v Telegraphu.

U této příležitosti také představíme koncept Maple Bear výuky, která přináší do Česka to nejlepší z kanadského vzdělávání.   

Benefity dvojjazyčné výuky

Výzkumy posledních let prokázaly, že dětem učení dvou jazyků přináší mnoho výhod. Samozřejmě děti díky bilingvní výuce mluví plynně dvěma jazyky. Díky českému jazyku se domluví s více než deseti miliony lidmi, ale v kombinaci s anglickým jazykem už je to téměř dvě miliardy lidí, se kterými se mohou děti dorozumět. A ačkoli jde o nejzřetelnější benefit bilingvnosti, výhod je daleko více.  

Bilingvní děti vykazují větší hustotu spojení neuronů v mozku v částech, které se podílejí na zpracování jazyka a které jsou aktivní při činnosti exekutivních funkcí. Dvojjazyčné děti navíc mají zvýšenou hustotu šedých buněk mozkových v místech, kde probíhá zpracování jazyka. Tyto vlivy na strukturu mozku vedou k tomu, že se děti lépe soustředí, mají lepší paměť. Děti díky tomu mnohdy dosahují lepších výsledků ve škole, mívají větší představivost a slovní zásobu. Lépe také chápou fungování jazyka a jeho gramatiku. Pokud se při svém studiu bilingvní děti setkají s dalším, třetím jazykem, obvykle se jej učí rychleji než jeho vrstevníci. Když dvojjazyčné děti vyrostou, kromě nesporné výhody toho, že se dokáží bez problémů pohybovat mezi dvěma kulturami, je dalším benefitem jejich lepší uplatnění na pracovním trhu.   

Věříme, že o naší budoucnosti se rozhoduje ve školách. Máme ale obavu, že stávající mateřské a základní školy děti plně na život ve 21. století nepřipravují, že nepřipravují na život v globalizované a rychle se měnící společnosti. Výuka na našich školách je bilingvní, žáci využívají to nejlepší jak z českého, tak z kanadského vzdělávacího systému, stávají se bilingvními v českém i anglickém jazyce. Připravujeme děti na pracovní trh budoucnosti, vysvětluje Petr Hopfinger, jak funguje výuka ve školách Maple Bear.   

Zaregistrujte se na bezplatnou diskuzi s Petrem Hopfingerem následovanou prezentací nové mateřské školy v Olomouci MŠ Maple Bear Olomouc: www.maplebear.cz/debata-registrace Více informací o Maple Bear najdete na našem webu: www.maplebear.cz  

Anna Jakubíková

O Maple Bear 

Maple Bear Czechia je součástí největší vzdělávací sítě na světě. Kombinuje to nejlepší z kanadského vzdělávání a přináší kanadskou dvojjazyčnou výuku do mateřských, základních i středních škol po celém světě. Posláním škol Maple Bear je poskytovat žákům vzdělání šité na míru v bezpečném a podnětném prostředí, připravit je na úspěch při návazném studiu a vzbudit v nich celoživotní lásku k učení. Více se dozvíte na www.maplebear.cz