Vladimír Kameš: Olomoucká kultura jako vzor pro Prahu – úspory v kulturním životě Olomouce

Krajské město Olomouc má oprávněně postavení kulturního centra kraje. Oprávněně proto, že má univerzitu, střední školy, ale hlavně Moravské divadlo a vlastní filharmonii. Zřizovatelem posledně jmenovaných institucí je statutární město Olomouc, které je na své postavení v kulturní sféře republiky oprávněně hrdé. Představitelé města jsou ale zřejmě nespokojeni s ekonomickou situací v obou institucích. Náklady rostou všude, i v rozpočtu města Olomouc. To je třeba řešit.

Ten, kdo má pod palcem a gesci kultury ve městě je odpovědný náměstek primátora, Mgr.Viktor Ticháček, Ph.D. Jemu zřejmě vadí, že divadlo Oldřicha Stibora má tři soubory a svůj orchestr a všechny fungují a stejně tak i Olomoucká filharmonie naplňuje všechny umělecké předpoklady, které takové těleso vyžaduje. Dlouholetá existence obou institucí a jejich působení na krajské, celostátní, ale i zahraniční scéně by měla napříště podrobena připravované zkoušce jejich životaschopnosti při organizačním opatření, které ctihodný odpovědný náměstek připravuje, o kterém přemýšlí a které se chystá prosadit.

Náměstek primátora města Olomouc přichází s myšlenkou, jak získat primát v úspoře pracovníků, co pracovníků! V úspoře výkonných umělců obou těles a to sloučením orchestrů obou institucí. Nejen výkonných umělců, ale také organizačních pracovníků,

Především by se uspořilo na počtu výkonných hudebníků. K úspoře by mohlo dojít i v organizaci vystoupení obou souborů. Místo jednoho představení opery odpoledne by mohl následovat večer koncert stejného souboru. Výkonní umělci – hráči orchestru, ale i doprovodný personál pro odpolední představení – osvětlovači, dopravní služba, pokladní, uvaděčky, ti všichni by byli využiti podstatně lépe pro naplnění zákonem povinné pracovní doby, která je určena pro normální zaměstnance . Žádné výjimky, pěkně přiblížení pracovní doby umělců a jim podobných k pracovní době obyčejných lidí.

Ptali jsme se autora nápadu náměstka primátora, jak ho to napadlo, zda je to jeho cíl a konečný nápad. S cudným úsměvem se nám svěřil, že po uplatnění takové organizace uměleckých institucí v Olomouci míří politicky podstatně výš. Jeho hlavní cíl je úspora nákladů v místě podstatně důležitějších institucích a to v Praze a také jeho stranické osobní angažování v politicky daleko odpovědnější funkci – ve funkci náměstka ministra kultury. Tam půjde o podstatně rozsáhlejší úspory, když se podaří uskutečnit podobnou reorganizaci a to při sloučení České filharmonie a orchestru Národního divadla. Národní divadlo má dokonce dva orchestry – jeden v Národním divadle a druhý ve Smetanově divadle. Mimo Českou filharmonii v Praze ještě existují další orchestry, například Symfonický orchestr hlavního města Prahy, kde sice není zřizovatel stát, ale v Praze se nabízí spousta dalších možností k úsporám v kulturních činnostech, jak cudně naznačil o svých plánech náměstek primátora města Olomouce pan Ticháček.

Kéž by se našli další kulturní ekonomové v dalších městech, kteří by následovali vzoru pana Mgr.Viktora Ticháčka, Ph.D. Okamžitě by se ulevilo rozpočtům zřizovatelů hudebních institucí a státnímu rozpočtu vůbec

Městu Olomouc se úspory v kulturním životě zřejmě podaří. Nebo ne?

Vladimír Kameš

Text byl publikován v rámci služby Tisková zpráva na webu hanackenovinky.cz