Slučování Moravské filharmonie a Moravského divadla: Pětina hudebníků přijde o práci, říká šéf odborů

Za necelé dva týdny mají zastupitelé města Olomouce rozhodnout o dalším postupu v otázce budoucí existence Moravské filharmonie Olomouc a Moravského divadla Olomouc. Současná koalice preferuje model sloučené organizace se dvěma orchestry uvnitř, personálně redukovanými o 20 % oproti současnému stavu.

„Prvořadým úkolem odborů je hájit zájmy zaměstnanců, a z tohoto důvodu naše odborová organizace už od představení záměru sloučit MFO a MDO upozorňuje na četná provozní, ekonomická a sociální rizika, která z tohoto záměru vyplývají. Na úrovni vládnoucí koalice bohužel marně,“ říká Josef Vláčil, předseda ZO UNIE-odborového svazu orchestrálních hudebníků ČR Moravská filharmonie.

Zpracovaná analýza podle něj naprosto jasně vypočítává, že kýžené úspory se dosáhne hlavně za předpokladu razantního snížení zaměstnaneckých stavů. Druhý nejstarší český orchestr s téměř osmdesátiletou tradicí by tak přišel až o dvacet procent hráčů.

Dva orchestry pod jednou organizací? není jasné, jak mají být velké a co budou hrát

Radnice se při rozhodování o budoucnosti institucí opírá právě o analýzu, kterou si nechala zpracovat specializovanou agenturou. Přestože dokument u tohoto modelu odhaduje ušetření ve výši zhruba 14 milionů ročně, nenabízí odpovědi na otázky z řad zaměstnanců a odborné veřejnosti. Podle odborů analýza podává zavádějící obraz například o vytížení zaměstnanců a některých dalších aspektech fungování filharmonie.

„Mají existovat dva orchestry pod jednou organizací, avšak zatím není jasné, jak mají být velké a jakou mají mít náplň práce. Zůstane filharmonické těleso tím větším orchestrem a přibude mu povinnost hrát operu, nebo to bude jinak? Jakým způsobem má probíhat selekce hudebníků a zaměstnanců administrativních složek? Kolik si město přeje divadelních premiér a kolik symfonických koncertů?,“ ptá se Vláčil.

Tyto a další otázky jsou podle něj naprosto zásadní, protože budou mít největší vliv na podobu olomoucké kultury i na stabilitu, výkon a skutečnou nákladnost nově vzniklé instituce. A právě proto měla především tyto možné konkrétní návrhy analytická společnost nabídnout, aby výběr mohl být součástí veřejné, odborné a zejména politické debaty v orgánech samosprávy. „Místo toho se tyto fundamentální otázky přesouvají do zákulisí na bedra budoucího ředitele nové organizace, což jde úplně proti smyslu moderní a kvalitní reformy. Celé toto pseudoreformní soukolí je tak od samého začátku bohužel poháněno kupředu pouze obecným zadáním „jedna instituce + dva orchestry“ s nejistou úsporou v jednotkách miliónů korun,“ tvrdí.

Náměstek chce, aby umělci mlčeli. Filharmonie žádá záruky

Zástupci zaměstnanců Moravské filharmonie předali náměstkovi primátora pro kulturu Viktoru Tichákovi (Piráti) soupis klíčových požadavků pro případ, že se ke sloučení politická reprezentace rozhodne. Za stěžejní považují odbory nutnost zachování autonomie a svébytné značky Moravské filharmnie prostřednictvím jasného ukotvení ve zřizovacích listinách nové instituce, dále jasné a transparentní výběrové řízení na ředitele celé nové organizace a rovněž transparentní výběr hudebního ředitele, který bude šéfem obou orchestrů.

Přestože náměstek Tichák dokázal některé z obav zmírnit, napříklas příslibem založení „garanční rady“, která by případný proces dozorovala a dokázala zajistit splnění dohodnutých podmínek, většina otazníků zůstává podle odborů nadále na stole bez jakýchkoli jistot.

Filharmonici jsou také nespokojeni s komunikační strategií magistrátu, která podle nich nesmyslně zdržuje vydání tiskové zprávy z jednání s odbory filharmonie. Zmíněná schůzka se reálně uskutečnila již minulý týden, avšak oficiální komunikační kanály olomouckého magistrátu o ní doposud mlčí. Zaměstnanci filharmonie se tak domnívají, že se jedná o politickou strategii téma do jednání zastupitestva, které proběhne 15. prosince 2023, ve veřejném prostoru tutlat. „Nevíme, proč magistrát nechce, aby veřejnost byla průběžně a včas informována o průběhu a výsledcích naší schůzky,“ doplňuje Vláčil.

Ze strany vedení MFO bylo odborům rovněž sděleno, že se k uskutečněnému jednání zatím vyjadřovat nebude. Odbory se však domnívají, že nejen zaměstnanci MFO, ale i všichni občané města, si zaslouží znát veškeré podrobnosti o tomto velmi citlivém tématu. „Koneckonců Moravská filharmonie je tady skoro 80 let a bylo by nerozumné, aby její odkaz pohřbila politická reprezentace, která na radnici už za tři roky být vůbec nemusí. Ale chápeme, že vyhodit dvacet procent muzikantů není krok, který bude stavěn na odiv“, krčí rameny Patrik Sedlář, člen výboru odborové organizace, koncertní mistr orchestru MFO a člen Umělecké rady MFO.

Jakub Látal