Přelomová metoda v boji s nádorem prsu: V Prostějově využívají princip magnetického zrna

Nádorová onemocnění prsu jsou u žen stále častějším onemocněním a některé nádorové změny nemusí žena ani rozpoznat – bývají nehmatné. Právě tyto případy je možné odhalit včas díky mamografickému screeningu. Nová metoda pro detekci zhoubného nádoru a spádových lymfatických uzlin, kterou nyní využívají lékaři v Nemocnici AGEL Prostějov, jim umožňuje takový nádor před chirurgickým odstranění označit.

,,Standardně jsou používány různé metody jako barvivo, drátek, klip, iodová zrna – každá z těchto metod má ale své nevýhody. Na našem pracovišti jsme zavedli značení zhoubných lézí pomocí magnetického zrna což je kovový marker o velikosti 5×1 mm, který se v lokální anestezii zavede do prsní tkáně s nádorem. Pomocí speciálního detektoru na principu využití bezpečného magnetického pole je s velkou přesností toto zrno lokalizováno a takto označený nádor je následně odstraněn. Mimořádný význam má tato metoda v chirurgické léčbě po předchozí onkologické neoadjuvantní terapii,“ vysvětluje Barbora Otčenášková, lékařka chirurgického oddělení Nemocnice AGEL Prostějov.

Ve většině případů léčby zhoubných nádorů prsu v raném stádiu se provádí tzv. biopsie lymfatických uzlin, která je označovaná jako SLNB (sentinel lymph node biopsy). Pomocí této metody, která stanoví lymfatické uzliny s největším potenciálem vzniku metastáz, mohou kliničtí lékaři určit stadium rakoviny a adekvátně rozhodovat o pooperační péči.

Díky detekci sondou Sentimag a využití nejmodernější metody značení uzlin magnetickou látkou operatér snadněji lokalizuje tzv. Sentinelovu uzlinu, která je zásadní pro stanovení stupně rozšíření nádoru a má klíčový význam pro strategii v chirurgické operativě.

,,Nově využívaná metoda má nesporně velkou výhodu v tom, že se do těla neaplikuje radioaktivní látka, ale magnetická, která obsahuje nanočástice oxidu železa, které jsou tělu vlastní. Této metody jsme na našem pracovišti využili nově již  u 20 pacientek,“ udává Barbora Otčenášková.

Vlastimil Blaťák