Olomoucká Charita dnes díky dárcům vypravila na Ukrajinu kamion naplněný vánočními balíčky

Dnes vyrazil kamion z Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) směrem na Ukrajinu, naložený 437 vánočními balíčky, které byly pečlivě připraveny pro sociálně potřebné děti. Tato tradice, trvající již patnáct let, opět přináší radost a světlo naděje do životů dětí v nesnázích. ACHO i nadále lidem na Ukrajině pomáhá dodávkami elektrických generátorů a plynových topidel, k čemuž má otevřenou veřejnou sbírku.

Iniciativa Vánoční balíček se stává opakovaně možnou díky velkorysosti dárců v České republice, kteří se zapojují do této již tradiční akce. Kateřina Biolková, koordinátorka projektů (ACHO) na Ukrajině, vyjádřila i touto cestou vděk všem dárcům.

„Každý dárek znamená rozhodnutí nějakého konkrétního člověka, že do toho jde. Promyslí, co do balíčku chce dát. Věci pak pořídí, uhradí, s pečlivostí zabalí do balíčku, který následně se jmenovkou a seznamem věcí odevzdává na Charitě. Když si promyslíte, že takovýchto individuálních dárcovských příběhů máme tolik, je to obdivuhodné a jsme za to opravdu velmi vděční a děkujeme,“ řekla koordinátorka.

ACHO ve spolupráci s partnerskými Charitami a humanitárními organizacemi identifikovala a vybrala pro letošní rok rekordních 430 sociálně potřebných dětí na Ukrajině. „Všechny mají svůj dárek. A ještě navíc máme sedm balíčků.“ Kateřina Biolková zdůraznila, že i tyto, zatím anonymní balíčky, naleznou svého příjemce. „Vždycky se najde nějaké dítě, které nebylo v databázi hned“, doplnila.

Složitý průjezd hranicemi může zpomalit doručení, avšak dohodnutá místa by měla balíčky obdržet nejpozději v příštím týdnu. Po všech administrativních krocích budou dárky dále distribuovány do míst, kde budou během Vánoc rozdány dětem.

„Jsme připraveni být na místě při většině předávání dárků. Část z nich, například pro nemocné děti, budou předávány individuálně,“ vysvětlila Kateřina Biolková.

Databáze dětí byla otevřena veřejnosti od 2. října 2023, a všechny děti zařazené do projektu měly již 20. října své dárce. Reservace dětí byla možná prostřednictvím webové stránky, kde dárci měli možnost vybrat si konkrétní dítě a připravit mu vánoční balíček podle dostupných informací.

Děti, které se zapojily do projektu, pochází z několika měst na Ukrajině, jako jsou Berežany, Bortnyky, Chmelnyckyj, Kolomyja, Lopatyn a Ternopil, event. jim přilehlých obcí. Nově bylo do projektu zařazeno město Chmelnyckyj.

Tuto aktivitu kromě individuálních dárců podporují třeba i pracovní kolektivy a firmy, čímž posilují týmový duch. „Nejvíce dárců jsme mívali z Olomouckého kraje, ale letos nás překvapovalo, že řada dárců byla z míst vzdálenějších,“ řekla koordinátorka projektu.

ACHO se současně snaží pomáhat lidem na Ukrajině zajištěním elektrických generátorů a mobilních plynových topidel. Děje se tak kvůli stoupajícím útokům na energetickou infrastrukturu Ukrajiny. Tyto výpadky elektřiny v zimním období ohrožují životy rodin s dětmi, seniorů a zdravotně postižených. V minulosti se Charitě podařilo shromáždit prostředky na nákup a dopravu 642 elektrických generátorů a 501 mobilních plynových topidel s plynovými lahvemi. V říjnu letošního roku byly vypraveny další dva kamiony s 1000 mobilními plynovými topidly a stejným počtem plynových lahví.

K podpoře této humanitární pomoci je možné přispět finančním darem na účet: 4030207/0100.

Marek Navrátil