Největší vzdělávací kanadská síť na světě míří do Olomouce. Nová dvojjazyčná mateřská škola otevře v září 2024

První dvojjazyčná kanadská škola Maple Bear otevře v roce 2024 mateřskou školu v Olomouci, následovat bude základní škola v roce 2025. Svým studentům škola nabízí kvalitní bilingvní výuku v anglickém a českém jazyce spojenou s inovativními přístupy kanadských vyučovacích metod. Kanada se pravidelně řadí v úrovni vzdělanosti obyvatelstva mezi nejlepší na světě.

Od roku 2007 již ve světě vzniklo více než 400 Maple Bear škol. Školy se nachází kromě Kanady v dalších 40 zemích, například Brazílii, Jižní Koreji, Singapuru nebo například ve Spojených státech amerických. Minulý rok se v našem regionu otevřela první škola v Polsku v Katovicích. Rodiče po celém světě začínají chápat, jak důležité je dítě do života vybavit dobrou znalostí anglického jazyka a dovednostmi zajišťujícími úspěch v neustále se měnícím světě 21. století. Tímto způsobem dítě získá možnost stát se bilingvním globálním občanem. „Skutečně bilingvních škol je v Česku málo, i když kvalitní dvojjazyčnou výuku rodiče po školách požadují. Maple Bear tuto mezeru zaplní. Kromě dvojjazyčné výuky nabízí Maple Bear ještě špičkovou vzdělávací metodiku, která kombinuje lokální a kanadské kurikulum,” vysvětluje CEO Maple Bear Czechia Jiří Zelenda. Kanada se pravidelně umisťuje jako nejlépe hodnocená anglicky mluvící země dle Programu pro mezinárodní hodnocení žáků (PISA), který vyhodnocuje vzdělávací systémy a měří 15leté studenty v oborech matematika, přírodní vědy a čtení.

Vzdělání našeho mládí není to samé vzdělání, co děti potřebují dnes. Maple Bear vzdělává generaci zítřka, učí ji dovednosti 21. století

Maple Bear využívá to nejlepší z kanadské metodologie a vzdělávacích přístupů, zároveň naplňuje české rámcové vzdělávací programy. Děti tak skutečně získají globální vzdělání, přitom ale zůstávají pevně ukotveny ve své lokální komunitě a rodné zemi. „Věříme, že o naší budoucnosti se rozhoduje ve školách. Ty se musí změnit od těch, které známe z našeho dětství. V Maple Bear vyučujeme děti tak, aby byly připraveny na život ve 21. století,” vyjadřuje se náš expert na vzdělávání Petr Hopfinger o českém vzdělávacím systému. „Vzdělání v Maple Bear dává dětem víc než jen výbornou znalost anglického jazyka. Přejímá kanadské vzdělávací zásady s cílem vytvořit stimulující a efektivní vzdělávací prostředí, ve kterém studenti rozumí, co se proč učí a přebírají zodpovědnost za vlastní vzdělávací cestu,” dodává.

Žáci se v Maple Bear stávají bilingvními v českém i anglickém jazyce. Učíme je přizpůsobovat se rychlým změnám a nově vznikajícím požadavkům pracovního trhu. „V Maple Bear děti připravujeme na celoživotní vzdělávání, vybavujeme je dovednostmi pro 21. století a připravujeme je na svět, ve kterém je jedinou konstantou změna,” uzavírá Jiří Zelenda. Pro více informací o nové dvojjazyčné škole Maple Bear Olomouc navštivte webovou stránku www.maplebear.cz.

Anna Jakubíková