Emil Viklický v pátek převezme čestný doktorát Univerzity Palackého

Čestný doktorát UP převezme v pátek 24. 11. v Olomouci světově uznávaný jazzový pianista a skladatel Emil Viklický. Olomoucký rodák slaví právě dnes své 75. narozeniny – a přestože se celý svůj profesní život věnuje hudbě, je absolventem Přírodovědecké fakulty UP, kde vystudoval matematiku.

Titul doctor honoris causa je nejvyšším univerzitním oceněním a panu Viklickému bude udělen při slavnostním akademickém obřadu v reprezentativních prostorách Arcibiskupského paláce. Jde o druhý čestný doktorát, který UP v letošním roce svého výročí 450 let od založení olomouckého vysokého učení uděluje, první převzal v září letošního roku kardinál a vídeňský arcibiskup s českými kořeny Christoph Schönborn. Od roku 1990 takto olomoucká univerzita ocenila pět desítek vynikajících osobností, ať už domácích, či zahraničních, které se v mezinárodním měřítku významně zasloužily o rozvoj vědy, kultury nebo se jiným způsobem zasadily o prospěch lidstva.

Egon Havrlant