Vzdělávací projekt přináši online kurzy zdarma pro nezaměstnané

Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s organizacemi z Chorvatska, Slovinska a Polska vyvinula novou vzdělávací platformu. Nabízí bezplatné online kurzy a cílí primárně na nezaměstnané osoby.

Vzdělávací platforma https://educate-me.eu/ je výstupem dvouletého mezinárodního projektu „Digitální vzdělávání pro všechny – Rozvoj technologiemi podporovaného vzdělávání pro nezaměstnané“. Projekt byl financován z fondu Evropské unie Erasmus+ a na jeho realizaci se kromě Katedry psychologie FF UP podílela také chorvatská asociace „ŽENA“, Chorvatská služba zaměstnanosti – regionální pobočka Šibenik, Ljudska univerza Slovenska Bistrica ze Slovinska, a společnost Eurokreator z Polska.

Cílem projektu bylo pomoci začlenit dlouhodobě nezaměstnané osoby zpět do pracovního procesu prostřednictvím nabídky možností bezplatného online vzdělávání. Vzniklá platforma tak nabízí celkem 10 kurzů v pěti jazycích (čeština, angličtina, slovinština, chorvatština a polština) a je přístupná i pro uživatele s minimální IT gramotností. Po úspěšném absolvování kurzů umožňuje uživatelům obdržet certifikát a absolvovat virtuální stáž v jedné z partnerských organizací.

Tento a další výstupy projektu byly v průběhu uplynulého týdne také prezentovány na sérii mezinárodních hybridních konferencí, které postupně probíhaly ve všech zapojených partnerských zemích. Ta olomoucká proběhla ve dnech 25. a 26. října 2023 v prostorách Katedry psychologie FF UP a prezenčně či online se jí zúčastnila bezmála stovka zájemců o vzdělávání.

Lucie Viktorová