Tudy už neprojedete. Studie počítá s odvedením dopravy z Palackého ulice

Nutnost brzké rekonstrukce dosluhující tramvajové trati do Neředína přinese v Olomouci i kompletní rekonstrukci ulic Palackého, Litovelská a Třída Míru. Urbanistickou studii představili ve středu odpoledne veřejnosti její autoři, eventuální realizace by měla spadnout do příštího volebního období.

Stromořadí v Litovelské ulici, nové dopravní napojení Hynaisovy ulice, posuny tramvajových zastávek, ale i uzavření Palackého ulice pro individuální automobilovou dopravu by měla přinést rekontrukce asi kilometr dlouhé silnice druhé třídy do Neředína.

„Cílem pořízení studie bylo prověřit možná řešení úpravy celého uličního prostoru. Hlavní motivací pro pořízení územní studie je dosažení moderní tramvajové tratě s bezbariérovou úpravou pro cestující. Studie přitom prověřila městotvorné úpravy celého uličního profilu. Zaměřila se zejména na návrhy vedoucí ke zkvalitnění daného veřejného prostoru, tak aby mohl být užívaný různými formami dopravy, jako je pěší, cyklistická, automobilová i veřejná doprava,“ uvedli autoři studie.

Zavřená Palackého: počítá se s pěší zónou

Nejvýraznějším zásahem do stávajících dopravních zvyklostí ve městě je návrh na úplné uzavření ulice Palackého pro individuální automobilovou dopravu, a nové napojení ulic Hynaisova a Litovelská kolem Namira (viz galerie k článku). „V návrhu jsme přetrasovali silnici a vytvořili pěší zónu od Čechových sadů až na Náměstí Hrdinů. Před Namiro vzniknou nové zastávky MHD,“ uvedl ve středu odpoledne na veřejné prezentaci studie architekt Matin Novák ze studia MAAUS. Ulice Palackého by tak měla být po rekonstrukci bez vozidel a s rozšířenými chodníky.

Podněty ke konceptu mohou občané zasílat do 20.10.2023 na adresu odboru strategie a řízení, útvar hlavního architekta.

Vlastimil Blaťák