Prezident Pavel zakončuje návštěvu Olomoucka debatou s příslušníky Velitelství pozemních sil AČR

Prezident České republiky Petr Pavel zakončil v úterý odpoledne dvoudenní návštěvu Olomouckého kraje debatou s příslušníky Velitelství pozemních sil AČR. „Z mé strany musím říct, že ta návštěvy dosud splnila očekávání. Dozvěděl jsem se mnoho naprosto konkrétních informací, které budu využívat ve svých rozhovorech a jednáních s ministry, s vládou,“ uvedl prezident.

Během prvního dne návštěvy se prezident republiky setkal s rektorem a prorektorem Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a debatoval se studenty. Na krajském úřadě se setkal s hejtmanem a vedením Olomouckého kraje. “V tomto kraji si myslím, že je mnoho příkladů nejenom toho dobrého, ale i toho, co se objevuje i v dalších krajích a ukazuje se nám, že některé ty problémy budou vyžadovat systémová řešení na úrovni celého státu a vlády,” uvedl na tiskové konferenci prezident republiky Petr Pavel. V odpoledních hodinách se prezident republiky setkal s patrioty Jesenicka a zúčastnil se společně s hejtmanem Olomouckého kraje debaty s občany města Javorník. 

Manželka prezidenta republiky Eva Pavlová v rámci návštěvy Olomouckého kraje slavnostně otevřela Centrum pro řešení konfliktů a mediaci, které nově vzniklo při Právnické fakultě UPOL. “S mediací jsem se seznámila velmi při své činnosti v mediačním centru a získala si mou důvěru. Myslím si, že zejména v rodinných sporech by měla být využívána více než klasické soudní řízení, protože pomáhá nejen vyřešit předmět sporu, ale také urovnat rozjitřené mezilidské vztahy,” sdělila na závěr návštěvy Eva Pavlová. 

Prezident v Lipové: Lidé, kteří zde žijí, jsou příslibem

„My jsme v posledních dvaceti čtyřech hodinách měli velice aktivní program. Začnu setkáním s jesenickými patrioty včera v Horní Lipové, kde byl velice zajímavý průřez lidí ne jenom věkového složení, muži, ženy, ale také různých profesí, s různou zkušeností, kteří všichni svým způsobem přispívají k oživení života v regionu, kde se skutečně nežije úplně lehce, který má řadu problémů, ať už s dopravní dostupností, s kvalitou silnic, se zdravotnickým zabezpečením, se službami. Ale na druhou stranu poskytuje neuvěřitelné příležitosti pro všechny, kdo chtějí žít v krásném prostředí na zdravém vzduchu a zároveň podnikat, protože ten prostor tady pro to rozhodně je,“ uvedl prezident Pavel k prvnímu dni programu po návštěvě obce Lipová Lázně.

Podle jeho slov všichni tito lidé jsou příslibem, že regiony, které dnes řeší různé sociální, ekonomické problémy, tak nejsou beznadějně odsouzené k vylidňování, případně odkázané na pomoc státu, ale že jsou připravené si do značné míry pomoci samy. Což ale neříká, že se bez pomoci státu obejdou.

Úterní program: Návštěva základní školy ve Vápenné i setkání se starosty

Ještě v pondělí večer prezident absolvoval besedu s občany ve městě Javorník. „Byla z mého pohledu velice příjemná, přestože občané si velice reálně uvědomují problémy, které na ně v regionu dopadají, a mají samozřejmě zájem, dozvědět se, kdy a jak bude vláda reagovat na řešení problémů, se kterými si sami pomoci nemohou,“ sdělil po setkání s občany.

V úterý ráno pak Petr Pavel navštívil základní školu ve Vápenné na Jesenicku. „Pokračovali jsme na školu Montessori, ale také základní školu ve Vápenné. Co mě tam zaujalo, byla asi na prvním místě atmosféra. Ta škola kombinuje klasický systém vzdělávání s metodikou Montessori v naprostém souladu. Atmosféra ne jenom mezi dětmi, ale i s učitelským a nepedagogickým personálem byla opravdu vynikající. Děti měly přehled, zajímaly se. Pěkné je, že taková škola je v regionu, který můžeme považovat za region, kde školy tohoto typu se běžně nevyskytují. O to sympatičtější je, že tady ta škola je a poskytuje takové vzdělání za podmínek, které jsou dostupné téměř pro každého, a rozhodně není školou exklusivní, která by byla pouze pro úzkou skupinu rodičů a dětí,“ uvedl.

Následovala cesta do Loučné a  beseda se starosty z Jesenicka, kde prezident ocenil především otevřenost, věcnost, se kterou starostové posuzují problémy regionu. „S řadou z nich si vědí rady sami, ale mnoho z nich potřebují řešit na úrovni ne jenom kraje, ale i státu. A to se týká problémů, které se opakují i v jiných krajích, ale zdůraznil bych, i v územích se sociálními a ekonomickými problémy, tedy územích, která můžeme považovat jako ohrožená. A tady je velká disproporce mezi tím, jak nakládáme s kraji takzvaně strukturálně postiženými, na které dnes uplatňujeme fond Spravedlivé transformace, a mezi těmi kraji, které mají buď regiony nebo města takto ohrožená, na které žádný speciální fond zřízen není, a jsou v podstatě v nevýhodném postavení ve vztahu k těm strukturálně ohroženým krajům,“ řekl.

Posledním bodem programu na úplný závěr dvoudenní cesty byla beseda s příslušníky Velitelství pozemních sil v Olomouci v prostorách Žižkových kasáren. „Z mé strany musím říct, že ta návštěvy dosud splnila očekávání. Dozvěděl jsem se mnoho naprosto konkrétních informací, které budu využívat ve svých rozhovorech a jednáních s ministry, s vládou. Ale i řadu podnětů, které si myslím, že stojí za zvážení, které by při dobré vůli mohly poměrně rychle přinést alespoň částečně změnu do regionů, které na ně čekají,“ uvedl prezident Pavel.

Vlastimil Blaťák