Obestřeno tajemstvím. Šnevajs musel ze dne na den skončit, radnice se rozhodla to vymlčet

Celá kauza odvolání ředitele městských hřbitovů Ladislava Šnevajse je podivná: zatímco před dvěma lety, když byl uveden do funkce, vydalo město k jeho jmenování dokonce obsáhlou tiskovou zprávu, a politici z ostatních stran se na sociálních sítích předháněli v odsudcích, že jde o politickou trafiku pro vysloužilého náměstka, nyní je ticho. S ohledem na závažnost věci je to podivné.

Výsledky nezveřejněného auditu jsou podle všeho závažné, město ani Hřbitovy ale k odvolání a ani k jeho důvodům nevydaly vůbec žádné oficiální prohlášení. Ani koalici, ani opozici se o věci příliš nechce mluvit. Proč?

Šnevajs odvolán pro opakující se nedostatky

„Vzhledem k výsledkům kontroly u příspěvkové organizace HMO, podala náměstkyně
Ferancová návrh na odvolání současného ředitele RNDr. Ladislava Šnevajse. Současně
doporučila jmenování nové ředitelky Ing. Dany Pluskalové, a to na dobu určitou než dojde
ke jmenování nového ředitele, případně zániku funkce ředitele, nejdéle však do 30. 4. 2024,“ píše se doslova v zápise ze zasedání Rady města.

„Kontrolní skupina svým šetřením došla k závěru, že některé zjištěné nedostatky roku 2022 byly odstraněny, ale v průběhu kontroly byly zjištěny nové, v převážné míře se opakující nedostatky. Jednalo se o nastavení systému předběžné a následné řídící kontroly vnitřních předpisů a jejich správnosti, nakládání s majetkem svěřeným do správy příspěvkové organizace a nově také poměrně zásadní zjištění v oblasti personálně mzdové agendy. Běhalová následně některá pochybení blíže okomentovala. Na závěr uvedla, že z hlediska předběžné a následné řídící kontroly byla shledána kontrolovaná organizace jako nefunkční,“ stojí dále v zápise.

Víc faktických informací, kromě neurčité věty o nakládání s majetkem a mzdové problematice, o celé kauze z konce září není ani po dvou týdnech známo. Audit jako takový nebyl zveřejněn, a „zaručené“ informace, které kolují městem, jen posilují spekulace o skutečných důvodech a skutečném rozsahu škod, k nimž mělo na hřbitově dojít.

Redakce Hanáckých novinek oslovila minulý týden tiskový odbor olomouckého magistrátu a představitele koaličních i pozičních stran, zpět dorazily pouze dvě odpovědi. Politikům se o celé věci zkrátka nechce mluvit.

Mluvčí magistrátu: Nešlo o okamžitou reakci na konkrétní pochybení

„Veřejnosprávní kontrola byla jedním z podkladů pro rozhodnutí o odvolání ředitele Ladislava Šnevajse, nikoli jediným impulsem. Nešlo o okamžitou reakci na konkrétní pochybení,“ uvedla na náš dotaz mluvčí magistrátu Jana Doleželová. Nebyla tedy důvodem jediným. „Důvodem pro odvolání Ladislava Šnevajse z funkce ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce byla dlouhodobá nespokojenost s jejím fungováním,“ uvedla pro Hanácké novinky dále.

Další kroky ale může podle jejích slov (v odpovědi na dotaz, jestli radnice podá trestní oznámení) město učinit, „ve chvíli, kdy budeme přesvědčeni a budeme mít důkazy o tom, že došlo k nějaké kvantifikovatelné škodě.“

Jestli ale škoda dosud kvantifikována nebyla, je to s ohledem na proběhlý audit a následnou rychlost Šnevajsova odvolání zarážející tvrzení.

Reakce politiků? V podstatě žádná

Mlčení, porušené jen obecnými a zcela neurčitými odůvodněními, které obestírá celý případ, je přinejmenšímj zvláštní: nestává se často, ani v olomouckých podmínkách, aby byl ředitel městské organizace odvolán s tak překvapující rychlostí, s okamžitou platností, a to po pouhých dvou letech ve funkci, kdy byly nedostatky „opakované“, tudíž se o nich zřejmě vědělo od už počátku, nebo aspoň dlouho.

„Hnutí spOLečně se k situaci staví tak, jak hlasovali jeho zástupci v radě města, tedy pro odvolání pana Šnevajse z postu ředitele. V této souvislosti je třeba zmínit, že naše hnutí se stavělo výrazně odmítavě k tomu, aby byl Ladislav Šnevajs ředitelem městských hřbitovů vůbec jmenován. Bohužel nás tehdy koaliční partneři v konečném rozhodování přehlasovali. Ukázalo se, že naše obavy byly důvodné. Byť jde tedy v prvé řadě o osobní selhání jednotlivce, vnímáme aktuální situaci jako další potvrzení toho, že politici nemají být jmenování do manažerských funkcí městských společností. Politici mají vykonávat pravomoci kontrolní, společnosti musí řídit profesionální manažeři. Věříme, že to budou brát jako důležité ponaučení i zástupci dalších politických stran,“ uvedl pro Hanácké novinky Miroslav Janošek, tajemník hnutí spOLečně, jako jediného politického subjektu, který se na náš dotaz k věci vyjádřil.

Jaké město má nebo má mít kromě auditů jiné kontrolní mechanismy ve vztahu ke svým akciovkám a příspěvkovým organizacím, a využívá těchto nástrojů dostatečně?

Hřbitovy města Olomouce jsou příspěvkovou organizací, podobně jako třeba divadlo, filharmonie nebo Zoologická zahrada.

U akciových společností, kam patří například Dopravní podnik, Technické služby, Flora a další, je v Olomouci už od počátku roku 2019 důsledně aplikován tzv. německý model řízení, kdy společnosti jsou řízeny tříčlennými představenstvy složenými z manažerů, zatímco do dozorčích rad, které vykonávají hlavně kontrolní funkci, jsou jmenováni zástupci politických stran.

Tento model funguje velmi dobře, i když vyžaduje stále větší míru znalostí a schopnosti na straně členů dozorčí rady.

Kontrola u příspěvkových organizací probíhá jinak, a to přímo ze strany rezortního náměstka a příslušného odboru magistrátu.

 

Vlastimil Blaťák