Kde se vzala informace, že má Ledová kostka stát dvě miliardy? Pouze 600 milionů, říká autor projektu

Dezinformace, která se šíří městem, ale nezakládá se na pravdě. Tak lze interpretovat důležitý výstup čtvrteční veřejné prezentace architekta Roberta Štefky a jeho „Ledové kostky“, projektu na rekonstrukci zastaralé Plecharény. Ta by stála podle slov architekta pouze 600 milionů, a sám netuší, kde se na veřejnosti vzala cifra dvě miliardy.

Veřejná prezentace projektu se uskutečnila v zasedacím sále olomouckého magistrátu na Hynaisově ulici ve čtvrtek od 17 hodin. „Během léta proběhly dva semináře, prezentující projekt haly na Velkomoravské ulici. Zastupitelský klub spOLečně se rozhodl tyto semináře rozšířit ještě o jeden,“ uvedl prezentaci projektu Ivo Háger (spOLečně).

Tentokrát se pozornosti dostalo „konkurenčnímu“ projektu, který se namísto záměru soukromého investora vystavět zbrusu novou hokejovou halu na Velkomoravské ulici zabýval možnou rekonstrukcí Plecharény podle projektu studia A2 architekti – tzv. Ledovou kostkou.

O tom, kterou cestou se Olomouc nakonec vydá a který projekt upřednostní, rozhodne pondělní zastupitelstvo.

Štefka: město náš projekt nikdy nepřijalo za svůj

Prezentace se ujali autoři projektu Robert Štefka a David Benda. „Město tento projekt vlastní, má platné stavební povolení do roku 2025. I vzhledem k již vloženým prostředkům jsme rádi, že máme možnost rojekt odprezentovat,“ řekl Robert Štefka.

Samotný projekt vznikl v roce 2012, v počátku z iniciativy tehdejšího vlastníka Plecharény, společnosti PMS Přerov, od které město Olomouc halu i projekt koupilo. „Město ale tento projekt nikdy nepřijalo za svůj. Je to pro něj nechtěné dítě, které je ale zde,“ uvedl pro přítomné.

Dvě miliardy? Nikoli, jen 600 milionů!

Architekt se také podivil nad tím, kde se vzala informace, že se má cena realizace jeho projektu blížit dvěma miliardám. „Provedli jsme velmi přesný propočet a čísla tedy odpovídají realitě. Projekt byl přitom během let výrazně redukován. Samotná velká hala (projekt počítá ještě se stavbou malé haly a parkovacího domu, pozn. red.) je naceněn na 600 milionů korun. Ve srovnávací analýze, se kterou pracovalo město za účelem srovnání jednotlivých variant, je ale cena nadsazená o 200 milionů,“ podivil se Štefka.

Není si jist, jestli tato analýza neuvádí cenu včetně parkovacího domu. „Mám za to, že cílem srovnávací analýzy bylo posoudit, která varianta je pro město přijatelná. V této části je ale zkreslená,“ obává se, aby tím nebyl projekt Ledové kostky diskvalifikován.

Cena malé haly se dá podle jeho propočtů redukovat na přibližně 165 milionů, celká částka by tedy byla přibližně 1 miliarda bez DPH, včetně parkovacího domu.

Co nabízí projekt Ledové kostky podle jeho autorů
  • Využití stávající konstrukce stadionu až ze 70%, což zlevňuje realizaci oproti novostavbě
  • Možnost etapizace, projekt, sestávající z malé haly, velké haly, parkovacího domu a úpravy veřejného prostranství včetně nového dopravního řešení lze realizovat v jakékoli časové souslednosti
  • Autoři spolupracovali s autory projektu O2 arény v Praze
  • V parkovacím domě cca 500 míst, které mohou díky poloze sloužit jako hokejistům, tak i fotbalu, návštěvníkům centra nebo přes noc rezidentům
  • Výborné dopravní umístění v centru města, s dobrou obsluhou MHD, s kumulací tramvají, autobusů i vlaků, pěšky v docházkové vzdálenosti
  • Možnost modifikace

 

Vlastimil Blaťák