Hokejová hala: Finanční výbor dostal od rady města materiály jen na vědomí

Pouze na vědomí. Tak byly členům finančího výboru předloženy v pátek minulý týden materiály ohledně projektu hokejové haly na Velkomoravské ulici developera Richarda Morávka. O tom, jestli město upřednostní jeho projekt, bude rozhodovat zastupitelstvo města v pondělí 30. října.

Z kuloárů přitom zaznívá, že se již ANO dohodlo s částí opozice, a projekt Velkomoravská tak má dveře ke schválení otevřené dokořán. „Navzdory tomu, že si město nechalo zpracovat posouzení celého případu od renomované advokátní kanceláře, která ve svém materiálu výslovně upozorňuje zastupitele, že předkladatel návrhu Richard Morávek nepustil žádné informace, co se týká financování a hospodaření, je zde určitá míra hospodářského rizika a důrazně žádají zastupitele, aby i oni věc pouze vzali na vědomí, a aby se tím seriózně zabývali až ve chvíli, kdy předkladatel doplní, co doplnit má,“ uvedl na náš dotaz člen finančního výboru města Richard Benýšek.

Letní přestávka na doplnění informací zastupitelům. Využila se?

Olomoucké zastupitelstvo se v červnu rozhodlo odložit rozhodnutí, kterou z možností na výstavbu nebo rekonstrukci haly se bude město Olomouc dále zabývat, na podzimní termín, aby zastupitelé získali čas si doplnit informace, které jsou ke zodpovědnému rozhodnutí nutné.

Z mého pohledu máme nyní informací dost. V ProOlomouc se kloníme k tomu, že jsme pro variantu Hynaisova, která by byla realizována v etapách – nejprve malá hala, později parkovací dům hrazený z fondu mobility, a nakonec rekonstrukce samotné haly. Ovšem s vědomím, že její přestavba může hokejistům vzít až dvě sezóny,“ uvedl pro Hanácké novinky další člen finančního výboru Jan Žůrek (ProOlomouc a Piráti).

Opačného názoru na množství nových informací je Richard Benýšek, který patří mezi dlouhodobé kritiky výše městských příspěvků Morávkově projektu, a rekonstrucki Plecharény by uvítal i z provozních důvodů.

Benýšek: Investor informace nedodal, prý podléhají obchodnímu tajemství

Odklad rozhodnutí zastupitelstva na podzimní termín byl oficiálně odůvodněn tím, že dostanou zastupitelé ke svému rozhodnutí podrobnější informace. Dostali je?
Nedostali je, protože výslovně investor napsal, že je to věc, která podléhá obchodnímu tajemství, tedy nic takového nedostanou.

Na základě čeho budou rozhodovat?

To je dobrá otázka, ale na zastupitele, nikoli na mně. Oni mají v tomto okamžiku projevit odbornou péči.

Rozumím, že půjde v pondělním hlasování vlastně o jakési memorandum o budoucí spolupráci?
Zastánci Morávkova projektu tvrdí, že se k ničemu nezavazují. Já tvrdím, že ano. Minimálně se zavazují k tomu, že okamžikem rozhodnutí se přestává pracovat na jakékoli substituci. Až z médií jsem se dozvěděl, že projekt pana Štefky na rekonstrukci Plechovky už má stavební povolení. Více se dozvíme ve čtvrtek na prerentaci tohoto projektu. Za mě je umístění na Hynaisově výhodnější, už třeba jen parkovací dům může sloužit všem, plavcům, fotbalistům. Na Velkomoravské není nic, ani základní infraktrustura, ani zastávka. Tyto náklady by šly samozřejmě za městem navíc.

Ptám se, čistě z hlediska udržitelnosti investice Hynaisova, proč se rekonstrukce nedá udělat jako v Pardubicích, kde opravovali zimák po částech, podle toho, jak byly peníze, až ho za deset roků celý obešli, a mají dnes krásnou arénu?

Argumentují tím, že jim hokejisté řekli, že to takhle nejde. Ale hokejisti mají být rádi, že mají kde hrát, a ještě na to dostanou ročně 26 nebo 27 milionů (9 reklama, 16 nebo 17 úhrada nákladů, pozn. red.).

Vlastimil Blaťák