Nový život po propuštění: na Svatém Kopečku vzniká zařízení pro bývalé vězně

S pomocí v sociální rehabilitaci a reintegraci mužů propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody přichází křesťanský spolek Druhá míle. Od října otevře na Svatém Kopečku v areálu Arcibiskupských lesů a statků Olomouc zařízení pro propuštěné vězně a věnovat se chce také problémovým dětem a dospívajícím.

„V průběhu kalendářního roku postupně nabereme dvanáct klientů, se kterými už před propuštěním budeme několik měsíců v kontaktu. Každý z nich by u nás měl strávit jeden rok a po této době by měl být připravený znovu se postavit na vlastní nohy,“ shrnuje princip služby nazvané Anastasios (od řeckého výrazu pro zmrtvýchvstání) předseda spolku Druhá míle Milan Vašek. Stavět přitom i s dalšími patnácti kolegy chtějí na pracovních kompetencích, a klienty tak budou maximálně zapojovat do pracovních činností v zahradě areálu arcibiskupských lesů na ulici Dvorského, ale i jinde v okolí. „Chceme, aby čas věnovali aktivitám, které budou prospěšné pro místní obyvatele nebo třeba klienty nedalekého hospice, a zároveň jim pomohou osvojit si pracovní návyky a také zčásti uhradit svůj pobyt,“ říká Vašek.

Není důvod k obavám, říká Milan Vašek

Ačkoli se klienty mají stát lidé, kteří si ve vězení odseděli delší tresty za těžké trestné činy, není to podle něj žádný důvod k obavám. „Především pro to, co jsem už říkal: k umístění vybíráme lidi, se kterými už dlouho předtím ve vězení pracujeme a zajímá nás, jak na svůj život pohlížejí, zda mají vůli ho změnit, a hlavně už ve výkonu trestu tuto vůli projevovali, přiznávali vlastní vinu a byli připraven si ji nějak odčinit i ve službě společnosti – zapojením do obecně prospěšných projektů,“ popisuje Vašek a dodává, že zařízení bude stavět na poměrně striktním režimu, při jehož opakovaném porušení je klientovi pobyt ukončen, na nepřetržité přítomnosti vyškoleného personálu a na spolupráci s Policií ČR. „Už při prvním výběru také vylučujeme osoby se sexuálními delikty a s psychiatrickými diagnózami, protože práce s nimi vyžaduje jiný typ zařízení,“ doplňuje.

Souběžně s péčí o propuštěné vězně se spolek Druhá míle chce prostřednictvím druhé služby nazvané Scholaris věnovat také terénní péči o školáky a studenty, kteří jsou v konfliktu se sociálním prostředím. „Protože s lidmi ve výkonu trestu odnětí svobody i po propuštění z výkonu trestu pracujeme dlouhodobě, je nám jasné, že převážná část jejich problémů vzniká už v dětství: už tehdy vznikají různé patologie a je nejlepší příležitost jim předcházet. Chceme proto poskytovat odborné sociální poradenství i terapeutickou a psychologickou pomoc, která bude tyto děti a mladé lidi navádět k lepší cestě a my se s nimi pak nemuseli setkávat ve výkonu trestu,“ shrnuje smysl této služby Milan Vašek a dodává, že základem pro toto působení je už existující síť škol, s nimiž spolek spolupracuje.

Druhá míle je nezisková organizace, která se zaměřuje na vzdělávání, podporu sociálních služeb, poradenství a práci s klienty s chováním náročným na péči. Název si vypůjčila z Ježíšova pokynu v evangeliu: „Když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě.“ „Křesťanské poselství ani pomoc druhému člověku v nouzi se nemají uskutečňovat pouze z povinnosti, v mezích nutného řešení, ale je třeba překračovat tyto hranice nezbytnosti směrem ke skutečné a následné pomoci pro dobro člověka. Zapsaný spolek Druhá míle vnímá tuto potřebu a vyvíjí snahu k jejímu naplňování ve vztahu k propouštěným vězňům a k lidem v konfliktu se sociálním prostředím,“ uzavírá Vašek.

Vlastimil Blaťák