Jesenicko jitří zátarasy na hranicích s Polskem. Co se doopravdy děje?

Policie České republiky upozorňuje, že se v posledních dnech na sociálních sítích šíří nepodložené a především nepravdivé informace o tom, že by měli policisté v dohledné době uzavřít na Jesenicku místa určená pro malý pohraniční styk s Polskem. Tyto informace podle Policie nejsou pravdivé, kauza má ale několik zvláštností.

Fámám nahrála informace, že policie totiž požádala odbor dopravy jesenické radnice o povolení umístit tam pevné překážky. K žádosti policie došlo 12. září letošního roku, o dva dny později jí jesenická radnice svým rozhodnutím vyhověla. Má se jednat o celkem deset přechodů.

Účelem opatření má být podle dokumentu „zabránění nedovolenému překročení státní hranice dopravním prostředkem v místech určených výhradně pro malý pohraniční styk a na místech přeshraničního propojení.“ Nařízení je platné od 1. října letošního roku.

Dokument říká něco jiného, než policejní mluvčí

Vyjádření mluvčí Krajského ředitelství Policie je však v rozporu. Nehovoří o zabránění průjezdu vozidel v místě malého pohraničního styku, ale o „možných budoucích opatřeních“.

„Upozorňujeme, že v rámci vypracované žádosti se jedná pouze o nastavení možných budoucích opatření pro případ, že by došlo ke znovuzavedení ochrany státní hranice. Stanovená opatření by v takové situaci měla přispět Policii ČR k zefektivnění plnění jejich úkolů,“  vysvětlila Petra Vaňharová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR.

Pevné překážky se na hranicích s Polskem objevily naposledy v roce 2020 v souvislosti s pandemií koronaviru. Členský stát EU může uzavřít své vnitřní hranice pouze v případě závažné hrozby, a to maximálně na šest měsíců. Této problematice se ve svém textu k tématu podrobně věnuje server Manipulátoři.cz.

Vlastimil Blaťák