ČOIka poslala nezletilé nakupovat alkohol a cigarety. Olomoucko dopadlo zcela katastrofálně

Česká obchodní inspekce ve druhém čtvrtletí tohoto roku kontrolovala, zda obchodníci na tuzemském trhu dodržují zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákon o povinném značení lihu a zákon o spotřebních daních. Nedodržení povinností v této oblasti zjistila ve 115 případech, kdy ve 111 případech se jednalo o porušení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Olomoucko skončilo už tradičně jako nejhorší v republice.

Česká obchodní inspekce v období od 1. dubna do 30. června 2023 uskutečnila kontrolní akci zaměřenou na nabídku a prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku. Inspektoři provedli celkem 1 478 kontrol a u 746 kontrol zjistili porušení právních předpisů, což je 50,5 %.

Olomoucko nejhorší, přes 64% kontrol nedopadlo

V rámci kontrolní akce byly k celkem sedmdesáti šetřením přizvány osoby mladší 18 let. Česká obchodní inspekce spolupracovala s dalšími orgány státní správy a samosprávy, kdy 54 kontrol bylo provedeno ve spolupráci s pracovníky živnostenských úřadů, 48 kontrol ve spolupráci s inspektory Státní zemědělské a potravinářské inspekce, 20 kontrol bylo provedeno za účasti Policie ČR a 4 kontrol se zúčastnily další dozorové orgány. Některých kontrol se zúčastnilo více orgánů státní správy současně.

Porušení některého z ustanovení zákona bylo zjištěno ve 111 případech, z toho ve 46 případech byl porušen zákaz prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě. Olomoucko spolu s Moravskoslezským krajem má ale nelichotivé prvenství. Kontroly zde dopadly nejhůře, inspektoři zjistili pochybení v celkem 64,3% případů!

„Česká obchodní inspekce v období od 1. dubna do 30. června 2023 pravomocně uložila 609 pokut v hodnotě 3 934 000 Kč. V některých případech se jedná o sdružené pokuty, které byly uloženy za nedostatky zjištěné při více kontrolách v různých provozovnách jednoho prodávajícího,“ uvedla ČOI v dnes zveřejněné tiskové zprávě.

Vlastimil Blaťák