U soutěžích seniorů se vyfotí všichni náměstci s primátorem v čele, říká Maria Řičánková o prostějovských radničkách

Obce musejí ze zákona informovat své obyvatele, celá řada z nich ale svá radniční periodika, vydávaná z veřejných peněz, více či méně zneužívá k nezakrytému píár momentálně vládnoucí koalice. Podle statistik iniciativy Hlásná trouba, který se strukturou a zneužitím radničních periodik zabývá, je v tomto smyslu na úplné „špici“ hanácký Prostějov. Občané se už ozvali.

Podle Hlásné trouby jsou Prostějovské radniční listy podle počtu fotek politiků úplně „první“ v celé České republice. Je tam vůbec něco jiného?

Pokud zmiňujete fotky politiků, potom je nutné rozlišit politiky koaliční (ANO, ODS, PéVé) a ke spolupráci s vládnoucí koalicí vždy připravené politiky z SPD. A pak jsou ti zbývající, ti zlobiví „opozičníci“ z hnutí Na rovinu! (TOP 09, STAN, Zelení). Té první skupiny jsou plné „Radničky“, a především pana primátora Jury. Nic proti němu, je to pohledný chlap, ale že by musel být na každé druhé stránce? Další barevné a dostatečně velké fotky vždy patří náměstkům. Takže ano, dá se říci, že v Prostějově zná obličej svého uvolněného radního už každé malé dítě. Ale stejně tak se fotky těchto „koaličníků“ přednostně objevují i u všech dalších článků, ať se jedná o jakékoliv téma. Pan primátor předává metál, paní náměstkyně propaguje nové květinové záhonky, pan náměstek nové kolumbárium. Sází se stromy, a je zase především paní náměstkyně. U soutěžích seniorů pak všichni náměstci s panem primátorem v čele. A tak by se dalo pokračovat. Jinak je to ovšem s opozicí, se zastupiteli ze zlého hnutí Na rovinu!. Příspěvky těchto volených zástupců občanů města  – a nutno podotknout, že se jedná o druhé nejsilnější hnutí za hnutím ANO v posledních komunálních volbách – jsou publikovány až na posledních stranách měsíčníku, často se zpožděním. Jsou ve velmi minimalistickém provedení a nejlépe jsou fotografie pouze černobílé. Nevím, zda tohle téměř infantilní jednání určuje sama redakce nebo se takto chová na doporučení či příkaz vládnoucích konšelů. Nicméně mi to připadá nedůstojné dospělého člověka. Zlobíš? Tak na poslední stránku, bez fotky. Možná v nadsázce, ale stačí si prolistovat pár čísel Prostějovských listů.

Ptám se vás na to, protože jsem zaznamenal vaši iniciativu, která zneužívání radničního tisku za veřejné peníze pro píár politiků kritizuje. Nač přesně upozorňujete?

Kromě již zmíněných fotografií zastupitelů a jejich vybraným zveřejňováním podle příslušnosti k protěžovaným a zavrhovaným stranám se jedná celkově o podíl, který má v radniční tiskovině vládnoucí koalice. Už jsem zmiňovala výběr „důstojného“ místa na posledních stranách pro opozici, ale nejde jen o umístění. Některé příspěvky zastupitelů z hnutí Na rovinu! jsou zveřejněny až v dalších číslech Listů, kdy už jejich obsah často ztrácí na aktuálnosti. Všimla jsem si, že tito zastupitelé teď uveřejňují u svých příspěvků pro jistotu datum, kdy článek předali redakci. Jenže podle tiskového zákona je možné článek „pozdržet“ až tři měsíce a pokud vím, tak se redakce vymlouvá „na nedostatek místa“. Nicméně jsem přesvědčena o tom, že jde skutečně jen o výmluvu. Kdyby se šetřilo na fotkách náměstků a pana primátora, zbytečně se nezabíralo místo celoplošnými nabídkami, místo by se našlo. Jako podstatně závažnější podraz vidím ale to, že v poslední době se u některých kritických příspěvků zastupitelů z hnutí Na rovinu! v tomtéž čísle objevuje ihned reakce některého z náměstků, v červencovém čísle dokonce je i komentář pana primátora. Jeden článek zastupitele z TOP 09 měl hned dvě reakce! Mám to jako občan chápat tak, že redaktor pravděpodobně podle svého uvážení předloží daný kritický příspěvek k posouzení dotyčnému náměstkovi? Nechci si už vůbec připouštět myšlenku, že snad k takové revizi zadalo pokyn koaliční vedení. Dříve se tomu říkalo cenzura … a dnes?

Zaznamenala iniciativa nějaký úspěch? Zajímají se lidé?

Ptáte-li se na ohlasy na článek, který jsem k věci napsala, byl uveřejněn na webu Na rovinu! a objevil sdílený se na několika profilech facebooku. Ti, kdo nelenili a článek si rozklikli, reagovali na něj pozitivně. Ozvali se mi osobně i lidé, kteří se o dění v Prostějově zajímají a vyjadřovali souhlas s textem. Otevřeně ale musím říct, že článek nějakou značnou hromadnou odezvu veřejnosti nevzbudil. Většina Prostějováků si žije svůj poklidný hanácký život ve městě, kde se jim nabízí především chléb a hry. Koncert Michala Davida před komunálními volbami je daleko zajímavější, než si klást otázky třeba na téma škodlivých postřiků městské zeleně, prodejů lukrativních městských pozemků soukromým developerům, neopraveného KaSCu, investování městských peněz do soukromých sportovních podniků, chybějící koncepce a strategie třeba sociální politiky města.

Mají vůbec v Prostějovských radničních listech prostor věcné informace, nebo je to jenom píár?

Pokud v tom šíleném neuspořádaném mumraji plném různých reklam hledáte, tak najdete. Otázka je, zda například informace o tom, co se zásadního ve městě děje, co se chystá na roky dopředu, jak se to dotkne města a jeho obyvatel, jsou skutečně všechny informace, které by měl občan znát. Zda přednost nemají právě pouze ty oslavné a pozitivní informace, které současné koalici budují za peníze nás všech měsíční píár. V radničním periodiuku bych především očekávala vhodným způsobem podané všeobecné zásadní informace o dění ve městě, o jeho stávajícím rozvoji, problémech, o jeho budoucnosti, aktuální informace o jednotlivých oblastech, které garantují náměstci primátora, informace o aktivitách v odborných komisích rady, pravidelný strukturovaný přehled o kulturním, sportovním a společenském dění ve městě, přehled a nabídku spolkové činnosti ve městě, názory z řad všech zvolených zastupitelů na dění ve městě, nebo názory a příspěvky z řad občanů, například místo křížovky.  A to vše v přehledné strukturované podobě, aby se čtenář nemusel prolistovávat stávajícím barevným zmatkem. Určitě bych zvážila reklamy! Jsou města, která vydávají své informační noviny a dovedou náklady pokrýt tak, že nemusí spoléhat na peníze z reklam. Ale možná je to v Prostějově záměr. Alespoň se může redakce vymlouvat na nedostatek místa pro příspěvky opozičníků a jejich fotky.

Vlastimil Blaťák