Město Přerov je v exekuci! Dramatické finále kauzy Ovocná stezka šokovalo město

Přerovská radnice letos po čtyřech letech definitivně prohrála spor o tzv. Ovocnou stezku Pastviska a soud potvrdil, že výsadba aleje na pronajatých nebo cizích pozemcích nebyla legální. Již vysázené stromy bylo dle rozsudku nutno ve stanovené lhůtě přesadit. Na dvou pozemcích se tak ale nestalo, a žalobci tak podali návrh na exekuci. Soud nyní jejich návrhu vyhověl.

„Soud povolil exekuci na město Přerov, protože ne všechny stromy, určené soudem k přesazení, přesazeny skutečně byly. Exekuce je v tuto chvíli povolna na jednom pozemku,“ uvedl advokát Marek Pour, který v letitém sporu zastupuje žalobce.

Nařízená exekuce nemá v tomto případě za následek obstavení městského majetku ani nemovitostí, příslušný exekutorský úřad ale bude přerovské radnici ukládat peněžní pokuty, a to i opakovaně, do okamžiku skutečného přesazení podle rozsudku. Podle informací Hanáckých novinek povede exekuci proti městu přerovský úřad Lukáše Jíchy.

Zaměření geodetem potvrdilo podezření, ne všechny stromy jsou přesazeny

Podaný návrh na exekuci se opíral o odborné geodetické zaměření. To později potvrdilo, že část stromů skutečně přesazena nebyla.„Výsledky zaměření byly přiloženy k podanému exekučnímu návrhu,“ upřesnil Marek Pour.

Nelegální výsadba, o které jsme psali ZDE, proběhla na podzim 2017 a na jaře 2018. Téměř dvě stě stromů a keřů bylo bez konzultace s majiteli vysázeno na zaseté a zemědělské společnosti pronajaté pole, během následujících let pak byla výsadba ze strany Přerova obhajována projektem obnovy barokní cesty a občansky žádoucí výsadbou stromořadí. Majitelé pozemků nebo jejich nájemci s takovou výsadbou nesouhlasili, a podali na město žalobu.

Žaloba byla na město byla podána poté, co selhaly všechny předchozí pokusy o dohodu. Soud potvrdil nelegálnost výsadby hned v první instanci, spor byl ale ze strany města prodlužován formou odvolání, zřejmě z důvodu udržení dotačního titulu. Celý případ tím ještě zřejmě nekončí, protože podle informací Hanáckých novinek byly městu Přerovu adresovány další předžalobní výzvy ostatních majitelů pozemků.

Aktuálně na místě zůstalo 12 živých stromů z vysazených 99, neúspěch projektu předpovídal kvůli intenzivní zemědělské činnosti hned na začátku realizace odborný znalecký posudek.

Vlastimil Blaťák