Kůrovec je na ústupu, obnova lesa letos stála čtyři a půl miliardy

Intenzivní vyhledávání, zpracovávání a asanace kůrovcového dříví se v porostech spravovaných Lesy České republiky pozitivně projevily ústupem kalamity. Lesy ČR letos plánují vytěžit 8,5 milionů metrů krychlových dřeva, z toho jeden a půl milionu metrů krychlových napadených kůrovcem, loni bezmála tři. Podnik se tak vrací k běžnému hospodaření.

„Kůrovec je z celostátního pohledu na ústupu, očekáváme, že také poklesne objem dřeva vytěženého v souvislosti s kalamitou.  Státnímu podniku Lesy ČR k úspěšnému zvládání kůrovcové kalamity významně napomáhají vlastní těžební kapacity. Nyní bude třeba obnovit obrovské plochy, a to smíšenými lesy, které budou odolnější. Chceme pokračovat v nastoleném trendu, už třetí rok po sobě roste plocha zalesněná listnáči. Loni představovala plocha obnovených lesních porostů v České republice rekordních 50 058 hektarů,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

„Díky efektivním personálním opatřením, využití vlastních i dodavatelských zpracovatelských kapacit, permanentnímu vyhledávání kůrovcových stromů i jarnímu nastavení lapáků, lapačů, insekticidních sítí a dalších obranných opatření se nám letos podaří zásadně utlumit kůrovcovou kalamitu,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík, podle něhož je tak reálná letošní úspora nákladů v ochraně lesa, a to minimálně o sto milionů korun. Pomohlo i chladnější jarní počasí, takže se oddálil počátek rojení kůrovce. Počítá se tak maximálně se dvěma kůrovcovými generacemi, na horách jednou, což je běžný přírodní stav. První rojení začalo v květnu, další v druhé polovině července.

Na Olomoucku je situace stabilizovaná, nejvíce kůrovcového dříví se v tuto chvíli ve státních lesích stále zpracovává na Rumbursku v severních Čechách, ale i tam se situace výrazně zlepšila. „Jednoznačně pozitivně působí naše vlastní těžební kapacity, lidi i stroje, díky nimž můžeme rychle zasahovat tam, kde je třeba,“ dodal Šafařík.

Prioritou je obnova lesa a důsledné provádění veškerých pěstebních činností, na něž letos Lesy ČR v rozpočtu rezervovaly 4,6 miliard korun. Podnik v roce 2023 obnoví 16 tisíc hektarů, z toho třiadvacet procent ze semen a plodů stojících stromů, tedy přirozeně. Zásadní je i ochrana lesa, a zejména mladých porostů před spárkatou zvěří.

Eva Jouklová