Popletl Olomoucký kraj na billboardu svá vlastní pohoří?

Billboard, zachycený na Brněnsku a financovaný Olomouckým krajem, zve turisty k návštěvě Jeseníků. Na fotografii ale vidíme takzvané „židle pro obry“, které se nacházejí na úpatí úplně jiných hor, a to na Lánském vrchu u obce Skorošice.

Na vrcholu Lánského vrchu v Rychlebských horách stojí v nadživotní velikosti stůl a dvě židle. Lánský vrch (423 m n. m.) se nachází u obce Skorošice v Žulovské pahorkatině v Rychlebských horách. Vrch vyniká v rámci této pahorkatiny svou osamoceností a téměř kruhovým tvarem. Jeho nepřehlédnutelnou dominantou je obří stůl a dvě židle, které sem umístila landartově-řemeslná skupina REZ, tedy Rychlebská excentrická záležitost v roce 2007. Na obří stůl a židličky natrefíte nejlépe cestou po silnici ze Žulové do Javorníku, nedají se přehlédnout.

Kdo to spískal? Na kraji nepoznají svoje vlastní hory?

Olomoucký kraj, na jehož území Jeseníky i Rychleby leží, nyní využil fotografii k propagaci turismu, ale  v Jeseníkách. Rychlebské hory jsou geomorfologický celek, jedno z nejopuštěnějších pohoří v ČR. Nacházejí se v Javornickém výběžku, severozápadně od města Jeseníku. Pohoří se táhne mezi Bílou Vodou v samé špici výběžku a Ostružnou na jihu v délce 30 km. Jsou hraničním pohořím jednak mezi Českem a Polskem a zároveň i mezi historickými zeměmi Slezskem a Kladskem. Pohoří je odděleno Kladským sedlem od masívu Králického Sněžníku a Ramzovským sedlem od Hrubého Jeseníku.

Hrubý Jeseník  je druhým nejvyšším pohořím v Česku a dominantním pohořím Slezska a části severní Moravy, které patří ke Krkonošsko-jesenické subprovincii (respektive k Sudetům) jako jejich nejvýchodnější část. Nejvyšší hora je Praděd (1491 m n. m.).

Ředitel Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu Tomáš Rak oponuje: Rychlebské hory jsou podoblastí Jeseníků

Podle ředitele Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu Tomáše Raka jsou Rychlebské hory geomorfologicky součástí Jesenické oblasti a odvolává se na vyjádření paní docentky Smolové z Pf UP Olomouc. „Faktografie  je tedy jasná. Rychlebské hory jsou podoblastí Jeseníků, které propagujeme specifickými způsoby, ale vždy ji dávám do kontextu s celkem a to jsou Jeseníky. Jeseníky jsou turistickou destinací – oblastí, která zahrnuje celé území dokonce zasahující do tří krajů a jako takovou se jí snaží všechny tři kraje samostatně a společně propagovat a rozvíjet. Je to certifikovaná oblast, jejichž prezentace bude nejefektivnější když bude jednotná, silná a jednoduchá. O to se společně s Olomouckým krajem snažíme,“ uvedl pro Hanácké novinky Rak.

Konkrétní billboard je podle něj výsledkem systematické propagace turistické destinace Jeseníky, a to krajskou centrálou cestovního ruchu, která propaguje turistickou destinaci na zajímavých reklamních možnostech. „Fotografii jsme pečlivě vybírali a dali do kontextu s claimem „Zažijte neobjevené“. Proč? Protože chceme návštěvníky Jeseníků rozptýlit v čase a prostoru do méně zatížených míst cestovním ruchem. Tím tak pomoct postiženým regionům z pohledu ekonomické síly a zaměstnanosti a také prodloužit pobyt návštěvníků v Jeseníkách tím, že navštíví a poznají neobjevená místa. Třeba Rychlebské hory, Staroměstko, Králický sněžník a další,“ uvedl.

Vlastimil Blaťák