Slavoj Kovařík by oslavil 100 let. Autora připomíná výstava s dosud neznámými obrazy

Unie výtvarných umělců Olomoucka a Galerie města Olomouce představují až do 22. července unikátní tvorbu olomouckého malíře Slavoje Kovaříka. Ten by se v září tohoto roku dožil sta let. Slavnostní vernisáž s připomínkou jednoho z nejvýznamnějších olomouckých malířů proběhla ve středu 7. června.

Na výstavě, která potrvá až do druhé poloviny července, je k vidění celá řada děl především ze soukromých sbírek, která veřejnost ještě neměla možnost spatřit. Mezi ně patří i obraz Katedrála, který byl téměř šedesát let ztracen, a loni se po objevení dočkal restaurace. Výstava Slavoje Kovaříka je autorovou první od roku 2005.

Slavoj Kovařík se narodil 22. září 1923 v Olomouci, a ve své tvorbě byl ovlivněn kubismem, lettrismem, nebo pop artem. Jeho tvorba mísí techniky tempera, olej, kvaš, asambláž, koláž, dekoláž, grafika. Kovařík nenásledoval socialistický realismus, většího uznání své tvorby se tak u nás dočkal až po roce 1989.

Vlastimil Blaťák