Olomoucká lékařská fakulta přivítá držitele Nobelovy ceny Gregga L. Semenzu

Do Olomouce v příštím týdnu zavítá významná osobnost světové vědy a medicíny Gregg Leonard Semenza, profesor lékařské genetiky z americké Johns Hopkins University, který v roce 2019 obdržel Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství za objev mechanismu, kterým buňky reagují na změnu hladiny kyslíku. O tomto objevu a jeho využití v léčbě řady závažných chorob bude host hovořit během přednášky v pátek 9. června od 14 hodin na Lékařské fakultě Univerzity Palackého (LF UP).

Na přednášku nobelisty, která proběhne ve velké posluchárně Teoretických ústavů LF UP, zve vedení fakulty všechny zájemce o medicínu a příbuzné obory. Přednáška bude proslovena v angličtině.

„Velmi nás těší, že můžeme takovou osobnost, jako je profesor Semenza, na naší fakultě přivítat, je to pro nás velká pocta. Věřím, že si možnost setkání s vědcem a lékařem světové úrovně nenechají ujít studenti medicíny, kolegové z našich ústavů a klinik, ale i další zájemci,“ uvedl Josef Zadražil, který jako děkan LF UP, nyní již emeritní, nabídku zprostředkování návštěvy držitele Nobelovy ceny s nadšením přijal a podpořil.

„Myšlenka na návštěvu Lékařské fakulty UP vyšla od Josefa T. Prchala, profesora vnitřního lékařství, genetiky a patologie na University of Utah a nositele čestného doktorátu Univerzity Palackého z roku 2011, který je blízkým spolupracovníkem profesora Semenzy i dvou vědeckých skupin na naší fakultě, na Ústavu biologie LF UP a na Hemato-onkologické klinice LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc,“ doplnil Vladimír Divoký, přednosta Ústavu biologie LF UP, který se s oběma americkými vědci zná z doby studií na University of Alabama at Birmingham a práce na společném, časově i experimentálně náročném, výzkumném projektu.

Právě Vladimír Divoký a proděkan LF UP pro zahraniční vztahy Milan Raška budou profesoru Semenzovi a jeho manželce po dobu pobytu v Olomouci průvodci. Připravený program kromě přednášky na Lékařské fakultě UP a olomouckých zajímavostí zahrnuje setkání s představiteli města, Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, také s vědeckými pracovníky Lékařské fakulty UP.

Návštěvou Olomouce a Univerzity Palackého Gregg L. Semenza zakončí svoji cestu do České republiky. Předtím v Praze vystoupí jako hlavní řečník na 57. konferenci European Society for Clinical Investigation a na Univerzitě Karlově převezme čestný doktorát v oboru lékařských věd za významný přínos světové vědě v oblasti buněčné dostupnosti kyslíku.

Gregg Leonard Semenza je profesorem lékařské genetiky na School of Medicine, Johns Hopkins University v Baltimoru v USA, mimo jiné je zakladatelem cévního programu v tamním Institutu pro buněčnou terapii a Armstrongova výzkumného centra pro biologii kyslíku. V roce 2019 společně s Williamem G. Kaelinem Jr. a Peterem J. Ratcliffem obdržel Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství, a sice za objev jednoho z nejdůležitějších adaptivních procesů života – molekulárního mechanismu, kterým buňky reagují na změny hladiny kyslíku. Tento mechanismus se uplatňuje při vzniku celé řady závažných chorob, například rakoviny, cukrovky či srdečních chorob, a jeho pochopení otevírá nové možnosti jejich léčby. Profesor Semenza konkrétně objevil hypoxií-indukovaný faktor 1 (HIF1), který se váže na specifický segment DNA tisíců genů, jejichž expresí buňka reaguje na nedostatek kyslíku v mikroprostředí nebo na úrovní celého organismu. V současnosti se profesor Semenza dále zabývá molekulárními mechanismy kyslíkové homeostázy, rolí HIF-1 v progresi nádorů a vývojem inhibitorů HIF pro léčbu rakoviny.

Milan Raška