Co mají společného Krnáčová, advokát Hlína a olomoucký Dopravní podnik? Budete se divit!

Olomoucký Dopravní podnik uzavřel v březnu letošního roku smlouvu o poskytování advokátních služeb se společností HSP & Partners, v níž figuruje advokát Květoslav Hlína, známý z pražské kauzy Dozimetr, která se týkala korupce v pražském Dopravním podniku. Sám tehdy obhajoval jednoho z obviněných, pro pražský Dopravní podnik ale současně sám pracoval.

Přerovského advokáta Hlínu od srpna 2022 prošetřovala České advokátní komora kvůli možnému střetu zájmů, šetření skončilo bez kárného provinění. Kauza Dozimetr se týkala manipulací zakázek pražského dopravního podniku (DPP).

Advokát byl přitom dlouhodobě spojován mimo jiné s vlivným členem hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem, kterého v minulosti zastupoval například při policejní domovní prohlídce. Dříve také pracoval pro Agrofert, když působil v dozorčích radách společností Deza a Precheza. V roce 2018 nechala tehdejším pražská primátorka Adriana Krnáčová prověřit jeho roli v DPP, který měl údajně fakticky ovládat.

Po pražském dopravním podniku teď Hlína pracuje pro olomoucký. Proč?

Od března letošního roku Hlína pracuje pro Dopravní podnik města Olomouce, přestože s jeho kanceláří DPMO nikdy v minulosti nespolupracoval. Městská společnost s ním uzavřela smlouvu 17.března letošního roku, v registru smluv se ale o jejím obsahu mnoho nedočteme – všechny důležité pasáže jsou důsledně začerněny, narozdíl od jiných smluv s ostatními advokátními kancelářemi, které jsou uvedeny v plném znění.

Co o uzavřené smlouvě víme? V podstatě nic, protože kromě obecných ustanovení je v Registru smluv celá začerněná, a dozvídáme se pouze, že se má týkat programu Compliance. Nezačerněna by měla být alespoň celková cena a předmět plnění, tyto údaje ale z dokumentu nevyčteme.

Redakce Hanáckých novinek dotázala v této věci v pátek olomoucký Dopravní podnik, do pondělního odpoledne jsme odpověď neobdrželi.

Olomoucký náměstek Tichý (ANO) působil u Hlíny jako koncipient

Provázanost jmenované advokátní kanceláře s ANO je zřejmá nejen z Prahy, ale i z Olomouce. Zajímavé je totiž to, že náměstek olomouckého primátora za ANO Miroslav Tichý pracoval v advokátní kanceláři  jako koncipent, a to od roku 2021 do roku 2022, což uvádí i ve svém profesním životopise na LinkedIn. Na radnici má ve své gesci odbory investic a dotačních projektů.

Co je Compliance program

Compliance program, také známý jako compliance management systém, je soubor interních zásad a postupů společnosti, které jsou zavedeny především za účelem dodržování zákonů, pravidel, předpisů a etických norem nebo k udržení a posílení dobré pověsti společnosti. Jednoduše by se tak mělo účinně zamezit protiprávnímu (internímu i externímu) jednání společnosti.

Hlavním důvodem, proč dbát ve společnosti na implementaci a rozvoj compliance programu, je především fakt, že tento program může účinně zamezit odpovědnosti právnické osoby (společnosti) za spáchaný trestný čin. Pokud se compliance program implementuje správně, dojde k úplné eliminaci či minimálně značnému zmírnění porušování právních předpisů a etických norem ze strany společnosti samotné či ostatních zainteresovaných stran (např. zástupců a zaměstnanců společnosti), jejichž chování je přičitatelné právě společnosti jako celku.

To je s ohledem na kauzu Dozimetr minimálně podivné.

Vlastimil Blaťák