Bobři se v Olomouci usídlili na říčce Nemilance, odborníci je monitorují

Dvě bobří rodinky žijí na říčce Nemilance v Olomouci. Bobři v lokalitě nemají přirozené nepřátele, naopak mají dobré podmínky a dostatek potravy. Jde o potomky bobrů, kteří se vraceli do krajiny v rámci záchranného programu bobří populace v devadesátých letech.

Bobři se v Olomouci volně pohybují v ramenném systému řeky Moravy i na přítocích a jsou téměř na všech uzavřených vodách v Olomouci a okolí. Jde o potomky bobrů, které jsme pod vedením profesora Štěrby vraceli do krajiny v devadesátých letech minulého století.

První výsadek tohoto druhu proběhl v listopadu 1991, v letech 1991 a 1992 bylo v Litovelském Pomoraví vysazeno celkem 20 bobrů evropských ze severovýchodního Polska, ke kterým v roce 1996 přibyl jeden pár bobrů z Litvy.

Zákon chrání bobra i jeho sídlo, což vždy platí pro chráněné druhy a není to jen výsadou bobrů. Zvířata při stavění hrází kácí přitom nové stromy i keře, což bylo nyní zaznaenáno nejen v případě Nemilanky.

S nahlodanými stromy bojuje Olomouc již několik let, pracovníci povodí ve městě a v okolí opakovaně rozebírají bobří hráze. V ČR žije asi 4000 jedinců, z toho naprostá většina na Moravě.

Vlastimil Blaťák