Změna územního plánu umožňuje ždímat limity pro hluk, stěžuje si v Prostějově opozice

Prostějov nedávno schvaloval pátou změnu územního plánu, ve které se „povedlo“ zrušit ochranu bydlení před hlukem a vibracemi. Opozice a spolky jsou pobouřeni, spolek AJDONY zvažuje podání žaloby.

Pátá změna územního plánu 18. dubna letošního roku snížila ochranu obytných ploch smíšených a tím de facto zrušila v Prostějově hlukové limity. Pro bylo 28 zastupitelů vládnoucí koalice včetně SPD. Tímto krokem lidem v Prostějově v budoucnu hrozí snížení ochrany bydlení před různými rušivými vlivy. Pro zastupitele obce musí být prioritní veřejný zájem a občan, kterého zastupuje, což se v tomto případě zcela jistě neděje,“ říká opoziční zastupitelka a předsedkyně spolku AJDONY Jana Jílková. A není sama.

Prostějov se bouří: úprava umožňuje i zavedení těžké nákladní dopravy do obytných zón

Ostře proti schválené změně vystoupili i architekti ze spolku Prostor Prostějov. Jedná se o celý soubor dílčích úprav územního plánu, které v kombinaci s notoricky známým proklientelistickým přístupem města a nechvalně známým ing. Košťálem ve vedení stavebního úřadu hrozí snížit kvalitu bydlení potenciálně každého domu, každé parcely, vedle které se v plochách pro bydlení někdo rozhodne realizovat nějaký rušivý záměr. Takovéto záměry budou po schválení změny územního plánu mnohem častěji dostávat zelenou, protože díky několika více či méně nápadným snížením ochrany kvality bydlení budou snáze získávat kladná stanoviska,“ říká architekt Vojtěch Jeřábek.

Podle jeho slov nyní v Prostějově hrozí, že provoz typu kovovýroba může být v těsném sousedství rodinného či bytového domu, a to dokonce s celostátní či dokonce mezinárodní distribucí svých výrobků. „Ta může po celou denní pracovní dobu ždímat hygienické limity pro přípustnou hlukovou zátěž až na samou hranici, což rozhodně kvalitu bydlení degraduje. Dále může zavléct do obytného okrsku intenzivní nákladní dopravu a ve výsledku tedy i negativně ovlivnit ceny nemovitostí i zdraví obyvatel dané lokality,“ dodává.

Přijde žaloba? Nespokojení na ní pracují

Lídra prostějovské opozice Aleše Matyáška pobouřilo mimo jiné to, že jednání o takto závažném rozhodnutí proběhlo za omezené účasti veřejnosti. „Projednávání v základním kole omezilo zásadně účast veřejnosti, on-line projednávání bylo nešťastné. Navíc vůbec nebyly vzaty v potaz četné připomínky veřejnosti. Pátá změna je pak celkově v otázce alokace nových zastavitelných ploch v rozporu se zákonem, což potvrzují i stanoviska k některým požadavkům na změny, které podali občané,“ upozorňuje Matyášek.

Ministerstvo zdravotnictví nechává vypracovat hlukové mapy, které mají sloužit jako podklad pro budoucí opatření vedoucí ke snížení hlukové zátěže,“ upozorňuje na problémy se zákonem také Jana Jaňourová, členka spolku AJDONY a členka komise životního prostředí Olomouckého kraje. I z jejích slov jednoznačně vyplývá, že pátá změna územního plánu bude žalována.

To potvrzuje i zastupitelka Jana Jílková. Město budeme v této věci žalovat. Advokát už na znění žaloby pracuje. Cílem veškerých politik by měla být kvalita života, potvrdila pro Hanácké novinky.

Vlastimil Blaťák