Ateneo, pěvecký sbor Univerzity Palackého, míří za polární kruh

Až do norského Tromsø, ležícího téměř 400 km za severním polárním kruhem, odjede na začátku května Smíšený komorní sbor Ateneo Univerzity Palackého v Olomouci. Díky nově navázané spolupráci s tamním partnerským sborem během několikadenního workshopu připraví a představí veřejnosti vlastní i společný repertoár.

Do města, přezdívaného Paříž severu, se univerzitní pěvecký sbor vydá od 4. do 8. května pod vedením doc. PaedDr. Pavla Režného, Ph.D., pedagogického a vědeckého člena kolektivu katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty UP. Spolu se svými pěveckými kolegy z Norges Arktiske Studentkor nejdříve nacvičí a poté během společného koncertu širší veřejnosti představí svůj repertoár.

„Partnerský norský univerzitní sbor nám pomohl najít kolega z Norska Arne Kristian Torbegsen, se kterým jsem se seznámil v rámci jednoho z našich předchozích mezinárodních projektů (Grundtvig Be2gether). Program společného koncertu budou tvořit tři části. Svůj program nejprve předvede domácí sbor, potom vystoupí sbor hostující a na závěr oba spojené sbory předvedou společný program norských a českých autorů. K nácviku společných skladeb využíváme také online most (Zoom), který zpěvákům usnadňuje nácvik, zejména co se týká výslovnosti,“ popisuje vznik a průběh spolupráce vedoucí sboru Pavel Režný.

Realizace aktivit, které probíhají jako součást projektu Together in Chorus, by měla vést k vzájemnému aktivnímu seznámení všech účastníků s hudební kulturou obou národů, navázání dalších osobních kontaktů a praktické prezentaci českého a norského sborového umění v zahraničí.

Na tento workshop a koncert v Norsku následně na podzim 2023 naváže návštěva norského sboru v Olomouci. Spolupráce bude završena mimo jiné také nahrávkou a vydáním společného CD ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.

Společné aktivity jsou realizovány díky programu bilaterální spolupráce financovanému v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021 za účelem posílení vzájemných vztahů a výměny zkušeností mezi Českou republikou a donorskými státy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko).

Ondřej Němčák