Přerov sázel alej na cizích pozemcích. Soud to zarazil, navzdory tomu tam teď město posílá náklaďáky se štěrkem

Přerovská radnice po pěti letech definitivně prohrála spor o tzv. ovocnou stezku a soud potvrdil, že výsadba na pronajatých nebo cizích pozemcích nebyla legální. Již vysázené stromy je nutno ve stanovené lhůtě přesadit. Radnice však nyní místo toho, aby spěšně organizovala přesazení alespoň těch stromů, co kvůli intenzivní zemědělské činnosti v místě do dnešních dnů přežily, chystá na stále ještě pronajatých pozemcích stavbu zpevněné cesty.

Nelegální výsadba, o které jsme před dvěma lety psali ZDE, proběhla na podzim 2017 a na jaře 2018. Téměř dvě stě stromů a keřů bylo bez konzultace s majiteli vysázeno na zaseté a zemědělské společnosti pronajaté pole, během následujících let pak byla výsadba ze strany Přerova obhajována projektem obnovy barokní cesty a občansky žádoucí výsadbou stromořadí.

Záměr výsadby ovocné stezky vznikl v minulosti z důvodu oživení krajiny, bylo to iniciováno především inženýrem architektem Horkým. Stezka měla sloužit a já doufám, že do budoucna i bude, občanům Přerova, aby mohli navštívit i místa, kam se běžně nedostanou. Předpokládám, že ovocná stezka bude součástí turistické trasy,“ uvedl pro Hanácké novinky Alexandr Salaba, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb města Přerova.

Soud potvrdil nelegální výsadbu

Někteří majitelé pozemků nebo jejich nájemci s takovou výsadbou kategoricky nesouhlasili, a podali na město žalobu. Jedním z žalovbců byla právě i společnost, která měla pozemky pronajaté k zemědělské činnosti. V žalobě upozorňovali nejenom na nelegálnost výsadby, ale i na skutečnost, podpořenou odborným posudkem, že stromy nemají šanci v místě s intenzivní zemědělskou činností přežít. To se i potvrdilo kontrolou před dvěma lety, kdy z přibližně devadesáti vysázených stromů již rostlo pouze necelých třicet.

Po několika letech soudů je nyní na světě pravomocný rozsudek. „Žalobci jsou vlastníky pozemků v katastrálním území Přerov, které jsou zemědělsky využívány a sousedí s pozemky žalovaného. Na těchto pozemcích žalovaného … došlo na jaře 2017 a na jaře 2018 k výsadbě dřevin (stromů a keřů), kdy u všech vysazených stromů lze předpokládat, jak plyne ze znaleckého posudku prof. RNDr. Jana Hradilíka, CSc., že jejich výška v dospělosti přesáhne 3 m. Počet vysazených dřevin se snížil ze stavu 90 (v roce 2017) na 27 rostoucích stromů a patrné keře (v červnu 2021). … Stromy vysázené na hranici pozemků jsou překážkou při zemědělském využití sousedních pozemků, poněvadž jsou mechanickou překážkou při orbě a kultivaci pole,“ konstatuje se v rozsudku, který je redakci k dispozici.

Stanovisko magistrátu města Přerova je takové, že v tuto chvíli ještě vedení města s inženýrem architektem Horkým probírá celou situaci, a zřejmě ještě dojde k odvolání,“ uvedl na náš dotaz Alexandr Salaba.

Právník: Odvolání přece není právně možné! A městu hrozí exekuce

Z právního pohledu nevím, proti čemu se chtějí odvolávat, rozsudek je pravomocný. Nelze se odvolat. Ode dne doručení je vykonatelný. Běží lhůta tři dny na zaplacení 120 tisíc nákladů řízení a lhůta na odstranění stromů,“ uvedl pro Hanácké novinky právní zástupce žalobců Marek Pour. Potvrdil, že pokud nedojde ze strany města k zaplacení a odstranění dřevin, bude následovat exekuce.

Podle něj mohou navíc následovat žaloby ostatních vlastníků pozemků v místě, těch, kteří se dosud nepřipojili. „Dožaloba ze strany těch lidí je možná. Předžalobní výzva již byla na přerovský magistrát doručena,“ uvedl Pour.

Navzdory rozsudku chce nyní město v místě budovat štěrkovou cestu

Celá kauza má v posledních dnech zajímavé a poměrně nelogické pokračování. Přestože soud jednoznačně řekl, že jakákoli činnost na pozemcích, pronajatých nebo patřících někomu jinému, není legální, město chce nyní v místě budovat pro změnu zpevněnou štěrkovou cestu – čímž paradoxně hrozí usmrtit i ty stromy, které do dnešního dne přežily. Plán tak nejenže ignoruje pravomocný rozsudek, protože místo jedné nelegální činnosti chystá v místě jinou, ale navíc je ve zřejmém rozporu s letitým městskýcm narativem o občansky a ekologicky žádoucí výsadbě.

Podle dokumentu, který je redakci k dispozici (fiz fotogalerie), již objednalo město zpracování projektové dokumentace za 99 500 Kč s datem dodání 31.12.2022.

Výstavba komunikace nebude v parametrech pro průjezd vozidel, dokonce chceme tu cestu osadit dopravním značením se zákazem vjezdu vozidel mimo zemdělskou techniku. Šířka komunikace bude asi dva a půl metru, a konstrukční vrstva bude dvacet pět až třicet centimetrů. Má to být zatravněná štěrková komunikace, kdy se substrát promáchá v určitém poměru s kamenivem, udusá se to a zatravní,“ uvedl na náš dotaz Alxandr Salaba. Odhaduje, že celá stavba přijde městskou kasu na milion a půl až dva miliony korun.

Obcházejí zákon,“ kontruje Marek Pour, advokát žalobců. „Chtějí odstranit ornou půdu z celé stezky, což je přibližně tři stat Tater, a navézt tam dalších tři sta Tater štěrku, ale k tomu nemají povolení odboru životního prostředí Krajského řadu, a všichni naši klienti se budou bránit,“ dodává.

Podle redakčního zjištění vydal Krajský úřad před několika lety rozhodnutí, které souhlasilo s tím, že v místě bude stezka s travnatým povrchem, nehovořil však o nasypání štěrku.

Vlastimil Blaťák