Dneska se otevírají hory s poklady. Víte, kde hledat?

Na Velký pátek se otevírají hory s poklady. Své by o tom mohl vyprávět pohádkový Trautenberk, jehož hora pohltila na celý jeden rok. Skryté poklady prý prozrazují mihotavé plamínky a světýlka, zlaté kapradí anebo záře, probleskující skalními štěrbinami.

Pověstí a legend okolo hor a Velkého pátku je dost a dost, zázračná chvíle má nastat přesně ve tři hodiny odpoledne. V době, kdy podle evangelií zemřel Ježíš na kříži, se otvírají hory a skály a také rozkvétá zlaté kapradí, dávný spojenec všech pátračů.

Kde hledat na Moravě? Mytických míst, kde by mohl být pokald, je hned několik

U spousty pokladů nestačí jen být ve správnou chvíli na správném místě – u některých je mohou získat pouze prvorození synové od tří sester, kteří sem přijdou kopat v pašijové dny o půlnoci. Pozor však, hora se podle legend otevře jen poctivému člověku.

Pokladů má na našem území ležet spousta. K nejmladším z nich patří u nás na Moravě ruská vojenská pokladna, zakopaná údajně před bitvou u Slavkova v polích poblíž Bučovic. Neměl ji kdo vyzvednout, protože celý pluk u Slavkova padl. V místě, kde je ukrytá, prý na Velký pátek hoří oheň.

Poklad se má nacházet i v Javorníku, tam se ale ve zřícenině hradu dá dostat k pokladu na Květnou neděli. To když se v javornickém kostele čtou pašije, lze dobýt poklad ve zřícenině zdejšího hradu, který podle pověsti nashromáždil zelený rytíř. Střeží ho obrovský zelený had se zlatým klíčem v tlamě. Ten vydá jen tomu , kde beze slova vydrží, aby se mu had obtočil kolem těla a do úst mu přitom klíč předal.

Dalším místem má být Nový hrad u Šumperku. Deset kilometrů severozápadně od města se nalézal údajně největší severomoravský hrad Furchtenberk. V dávných dobách prý také patřil loupeživým rytířům, kteří zde zanechali poklad. Pokud je chce někdo vykopat, tak se musí jednat o spravedlivého člověka a musí tak učinit o půlnoci na Květnou neděli.

Vlastimil Blaťák