V olomoucké Telegraph Gallery představují nejnovější malby Zbyňka Sedleckého

Telegraph Gallery vystavuje nejnovější obrazy Zbyňka Sedleckého zlet 2022 a 2023. Výstavu snázvem Inscenacepřipravil kurátor Petr Vaňous. Zahájena bylavernisáží večtvrtek 23. února v 18 hodin. V olomouckéTelegraph Gallery bude kvidění do 11. května.

Malířské dílo Zbyňka Sedleckého charakterizuje provázanost figury a prostoru. Zbyněk Sedlecký pracuje nejčastěji sfotografickými momentkami, které malířsky dále rozpracovává. „V tvůrčím procesu přibližuje a vzdaluje, vyvíjí a rozpracovává fotografické snímky do velkorysých forem malířských skvrn a iluzivních prostorových plánů řešených na rozdíl od digitální fotografie prostřednictvím barev a jejich vztahů,“ uvádí kurátor výstavy Petr Vaňous.

Zatímco zpočátku Zbyněk Sedlecký fotil a následně maloval lidské postavy v exteriérech měst, nejnovější díla vycházejí zfotografických momentek figur a předmětů (ruka, noha, pokojová květina, palná či chladná zbraň) zachycených v interiéru. Dřívější malby Zbyňka Sedleckého vznikaly po důsledné logické rozvaze a práci srastrem, mřížkou i pixely, vnejnovějších pracích však Sedlecký přistupuje k malbě smalířskými zkušenostmi z minulosti. Stím souvisí i jeho postupný přesun od akrylu na olejové barvy.

„Každý obraz Zbyňka Sedleckého je událostí zastavenou v čase. Divák se tak vyvazuje z automatismů vnímání, které jsou spojeny s pohybem těla a vědomí. Zastavení pohybu iniciuje jiný popis události, protože zastavuje i náš zrak. Tady se ujímají své role malířské výrazové prostředky, které modelují obraz buď jako situaci vzdálenou, nebo blízkou, soukromou, intimní. Ajsou to právě tyto malířské prostředky, které vnášejí do statického obrazu novou dynamiku, jež vede k přehodnocení toho, co bychom mohli nazvat klasickým malířským žánrem,“ říká Vaňous.

Informace

Výstavu doprovázíprvní dílčí monografie Zbyňka Sedleckého vgrafickém zpracování Pavla Tichoně. Editorem knihy je kurátor výstavy Petr Vaňous. Telegraph Gallery připravuje také komentovanou prohlídku -pro více informací sledujte: www.telegraph.cz/galerie. Telegraph Gallery je otevřena úterý až pátekod 9 do 19 hodin, sobota až neděle od 10 do 18 hodin.

Inka Ličková