Robert Runták: Otvírací dobu provozoven v centru lze omezit

Blížící se jaro a léto s sebou nesou kromě příjemných teplot i potíže, které se krásným počasím jen násobí: zvýšený pohyb lidí venku znamená i večerní hluk, především v lokalitách kolem vyhlášených diskoték. Robert Runták připouští variantu omezení provozní doby těchto podniků, pokud by jiná řešení selhala.

Lidé žijící v centru města, zejména v určitých lokalitách, jako jsou Riegrova ulice, třída Svobody v okolí Belmonda či prostor před večerkou U rybáře, si již několik let stěžují na nepořádek v těchto místech, nečistotu, rušení nočního klidu. Jak se k tomu stavíte?

Situaci znám dobře, neboť jednak v centru sám žiju, ale rovněž působím v Komisi městské části Olomouc střed a v dozorčí radě Technických služeb, kde na obou místech tyto záležitosti řešíme v podstatě nepřetržitě. Stížnosti občanů považuji z velké části za oprávněné a mám za to, že už je potřeba situaci řešit intenzivně, protože je neudržitelná.

V čem by toto řešení mělo spočívat? V častějším úklidu? Ve větší přítomnosti strážníků městské policie v uvedených lokalitách?

Toto se už děje a nestačí to. Samozřejmě se dá ze strany města ještě leccos zlepšit, vždy jsou rezervy. Ovšem problém je hlubší. Především stav Riegrovy ulice je velice neutěšený. Nachází se tu klub Varna, několik provozoven s rychlým občerstvením a sociální ubytovna. Šílená kombinace, která dělá z Riegrovky de facto neobyvatelnou zónu. Přes den i v noci. Od jara do podzimu je tato ulice několikrát za týden celou noc až do rána plná lidí, kteří postávají před Varnou, pojídají kebab, popíjejí a dělají hluk a nepořádek. Nepřál bych vám vidět, jak to vypadá na ulici v pět hodin ráno, než nastoupí úklidová četa. Všechno toto se začalo výrazně zhoršovat od okamžiku, kdy se uvnitř restaurací a klubů zakázalo kouření. Tím se úplně změnily zvyklosti a lidi teď tráví hodně času venku před provozovnami. Pokud v noci někde venku stojí několik desítek lidí, tak dělají velký rachot už jen tím, že se normálně baví. Nemluvě o tom, když se začnou překřikovat, hádat, rozbíjet sklenice a podobně. Podobné je to před Belmondem, jen tam nebydlí tolik lidí v bezprostřední blízkosti klubu.

Jak se k tomu staví provozovatelé těchto hudebních klubů? Přece by mělo být i v jejich zájmu, aby před jejich provozovnami byl klid a pořádek?

Jak vnímám situaci já, tak provozovatelé se k tomu povětšinou staví tak, že to, co je před dveřmi, je nezajímá. Pro ně je to ulice, veřejný prostor a o to se má starat město. Jsem přesvědčen, že je potřeba vtáhnout provozovatele do aktivního řešení problému. Pokud se provozovatelé k situaci postaví čelem a budou maximálně nápomocni tomu, aby před jejich provozovnou byl klid, bude to v pořádku a všichni budou spokojeni. Jestliže ale ani toto nezafunguje, tak jako poslední možnost vidím to, aby město obecně závaznou vyhláškou omezilo otvírací dobu provozoven v centru města.

Omezení provozní doby je velmi radikální řešení. Určitě se ozvou silné hlasy, že jde o nepřiměřené omezování podnikání a podobně. Jste na takovou kritiku připraven?

Ano, je to skutečně krajní a tvrdé řešení. I v rámci našeho hnutí jsou na to různé pohledy a někteří kolegové tento postup odmítají s tím, že jde o nepřiměřený zásah do podnikání, který povede mimo jiné i k dalšímu vylidňování centra města. Udělali jsme si nějaké rešerže a víme, že v mnohých městech nebo jejich částech k tomuto kroku radnice přistoupily. Často bývá provozní doba regulována tak, že přes týden se zavírá o půlnoci, o víkendu v jednu hodinu. Osobně jsem velkým odpůrcem všemožných regulací a vždy jsem říkal, že lidé žijící v centru musí počítat s tím, že tam bude větší ruch. Ale všechno má svoje meze a tito lidé mají také právo na nějakou kvalitu života.

Už jste o těchto svých postojích a záměrech informovali koaliční partnery na radnici? A pokud ano, jaká byla jejich reakce?

Jak už jsem řekl, v tomto okamžiku jde primárně o moji iniciativu, kterou jsme několikrát diskutovali v rámci spOLečně, kde jsou na to různé názory – podporující i odmítavé. Rovněž jsme se věcí zabývali na posledním jednání Komise městské části Olomouc-střed, kde situaci vnímáme intenzivně, neboť je to právě komise, na niž velmi často směřují stížnosti občanů na neutěšený stav některých lokalit v centru. A věřte mi, ti lidé jsou už skutečně zoufalí. Koaličním partnerům jsem zatím pouze zaslal jako příklad možného řešení několik vyhlášek z jiných měst, které tuto problematiku upravují. Nijak víc jsme to neprobírali. Znovu opakuji, omezení provozní doby je poslední možnost, ke které může město přistoupit, když nepomůže nic jiného. Situace je ale vážná a chci, aby si to uvědomili i provozovatelé těch podniků, kteří se už zkrátka nemůžou dál tvářit, že se jich to netýká. Musí být městu nápomocni a společným úsilím snad dosáhneme toho, že se stav v centru města zlepší. Nemám v úmyslu vyhánět lidi z centra. Je v pořádku, že se jdou do města pobavit, ale je třeba myslet i na ty, kteří v těchto místech trvale žijí. Zájmy všech musí být vybalancovány.

Vlastimil Blaťák