Studentský film o Olomoucku se dostal do amerického televizního vysílání

Studenti z Olomouckého kraje nově spolupracují s Czech-American TV (CATVUSA) na propagaci České republiky v zahraničí. Díky této kooperaci se nyní odvysílal na kabelové televizi v USA půlhodinový pořad o Olomouckém kraji. Vysílání sledovalo ve 110 amerických městech více než 3 miliony domácností a další desítky tisíc diváků skrze streaming na webovém portálu Vatvusa z různých koutů světa.

Na realizaci projektů Czech-American TV se podílejí studenti jak středních, tak vysokých škol z různých koutů České republiky. V Olomouckém spolupracuje CATVUSA s Obchodní akademií Přerov a s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

„V rámci spolupráce s CATVUSA se žáci Obchodní akademie v Přerově, oboru Obchodní akademie se zaměřením Firemní management věnují komunikaci s úřady a turistickými informačními centry za cílem prohloubení spolupráce na jejich propagaci v zahraničí. Dále pracují na tvorbě obsahu na sociálních sítích v anglickém jazyce. Dalším příkladem může být jeden z žáků se zaměřením Manažer informačních technologií, který se zapojil do tvorby vysílání o Olomouckém kraji. V budoucnu budou žáci pracovat rovněž na sérii výukových videí českého jazyka. Věříme, že spolupráce přispěje k rozvoji kompetencí našich žáků,“ vysvětluje ředitelka Obchodní akademie Přerov Hana Štěpanovská.

„Jsem rád, že se nám podařilo navázat spolupráci, která studentům oboru Etika a kultura v mediální komunikaci umožňuje spojit studium s reálným životem. Studenti se zapojují do povinné praxe, semestrálních a bakalářských projektů, kde vytvářejí mediální obsah. Studenti jsou již z výuky vyškolení profesionály z mediální sféry. Avšak až soustavná a každodenní praxe ukáže studentům skutečnou podobu využití všech mediálních nástrojů eticky a jak v našem týmu říkáme trvale udržitelně,“ dodává Jaroslav Franc, vedoucí katedry komunikačních studií na CMTF UP v Olomouci.

Spolupráce s krajem: OK-tourism poskytl některé videospoty

Prostřednictvím OK-tourism, což je centrála cestovního ruchu v Olomouckém kraji, dostali studenti i několik videospotů, některé se pak objevily přímo v pořadu. Ve vysílání se také několikrát objevují webové stránky Ok-tourism na kterých se diváci mohou v anglickém jazyce dozvědět více o kultuře a turistických destinacích Olomouckého kraje.

„Spolupráce s Czech-American TV přinesla několik vzdělávacích a vlastivědných projektů, které navíc představují náš kraj, potažmo Českou republiku v zahraničí. Studenti, kteří se do těchto projektů zapojí, získají cenné zkušenosti v oblastech PR, managementu sociálních sítí, grafiky, střihu videa a mnoha dalších, což pro ně může být velmi prospěšné v budoucí kariéře. Věřím, že tato spolupráce bude mít pozitivní dopad na rozvoj našich studentů,“ uvedl Aleš Jakubec, uvolněný člen Rady Olomouckého kraje, jehož kompetenční oblastí je školství.

CATVUSA je americká kabelová televizní společnost, která propaguje České regiony a jejich kulturní dědictví v zahraničí. Jde o unikátní nekomerční program, v anglickém jazyce, který cílí nejen na diváky z USA. Na webu www.catvusa.com jsou k dispozici televizní vysílání a další vzdělávacích projekty Czech-American TV.

Záznam televizního pořadu o Olomouckém kraji, který vznikl díky teto vzájemné spolupráci je dostupný ZDE.

Klára Štěpánková