Muž z Prostějovska poptává na Bazoši zastřelení svého psa. Vyzývá tím k trestnému činu

Zastřelení svého agresivního psa poptává na veřejném inzertním serveru muž s Prostějovska a nabízí odměnu 1000 korun. Neobvyklá inzerce již vzrušila sociální sítě, které příspěvek komentují, a zastřelení psa „jen tak“ je samozřejmě nelegální – kdo by výzvu vyslyšel, dopustí se trestného činu.

Předmětný inzerát vyšel na inzertním serveru Bazoš, po zveřejnění kauzy byl smazán. Za zastřelení psa nabízel odměnu ve výši 1000 korun. Byl zveřejněn 29. ledna letošního roku, a samozřejmě se jedná o trestný čin.

Inzerát, kterým muž z Prostějova hledá zastřelení svého psa. Screen: Vlastimil Blaťák
Právník: Utracení zvířete třetí osobou, která k tomu není oprávněna, je nelegální

Redakcí dotázaný právník jednoznačně říká, že se jedná o výzvu k protiprávnímu jednání – která ale sama trestnou není. Podle zákona na ochranu zvířat může utracení zvířete provádět pouze veterinární lékař nebo zletilá osoba, tato však pouze pod odborným dohledem veterinárního lékaře pouze se zákonem stanoveného důvodu. Pak jen myslivci při výkonu myslivosti a v rámci pokusů v laboratoři,“ uvádí olomoucký právník Kamil Andree. „Utracení zvířete třetí osobou, která k tomu není oprávněna, je nelegální. Výzva je tedy k protiprávnímu jednání, což trestné není,“ upřesňuje.

Co říká Zákon:

246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání:

§ 5

(1) Nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře.

(2) Důvodem k usmrcení je:

a) využití produktů hospodářského zvířete,

b) slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete, jsou-li pro další přežívání spojeny s trvalým utrpením,

c) bezprostřední ohrožení člověka zvířetem,

d) výkon práva myslivosti a rybářství podle zvláštních předpisů, 2a)

e) nařízené mimořádné veterinární 2b) nebo hygienické opatření 2c) při ochraně před nákazami, 2d)

f) ukončení pokusu na pokusném zvířeti, není-li v projektu pokusů stanoveno jinak,

g) regulování populace zvířat v lidské péči a volně žijících zvířat; tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů, 2a), 2e)

h) deratizace 2c) a opatření v boji proti škodlivým organismům, 2f)

i) uložené zvláštní opatření v případě nemožnosti identifikovat zvíře podle zvláštních právních předpisů. 2g)

 

Vlastimil Blaťák