Tříkrálová sbírka vynesla 38 milionů. Peníze půjdou potřebným

Všechny místní Charity v rámci Arcidiecéze olomoucké mají úředně rozpečetěné pokladničky letošní Tříkrálové sbírky. Dárci jejich koledníkům darovali rekordních 38 463 382 Kč. Charita tříkrálovou sbírkou financuje např. přímou sociální pomoc jednotlivcům či rodinám v obtížné životní situaci, spolufinancuje provoz a investice v projektech sociálních a zdravotních služeb pomáhajících celému spektru potřebných, jako jsou seniorům, lidé s postižením, matky s dětmi v tísni, lidé bez domova, pacienti v domácí či hospicové péči a další.

V rámci Tříkrálové sbírky 2023 letos bylo v rámci Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) evidováno 5 861 úředně zapečetěných sbírkových pokladniček. S nimi koledovalo více než 20 tisíc dobrovolníků, dospělých i dětí. Až na menší problémy, způsobené nemocností nebo lokálním nedostatkem dobrovolníků, se koledovalo ve všech městech a obcích.

Zprávy o vlídném přijetí navštívených a naplněných pokladničkách, ponoukaly k optimistickým odhadům výnosu. I ty nejoptimističtější domněnky byly ale překonány po konkrétních informacích z obecních a městských úřadů. Letošní výnos koledy za ACHO je totiž o 20 procent vyšší než loňský.

„Nečekal jsem to. Takový nárůst je až šokující,“ hodnotí ředitel ACHO Václav Keprt a jedním dechem dodává: „Patří se upřímně poděkovat všem lidem okolo sbírky, zejména koledníkům. Musím ale hlavně děkovat za tu obrovskou důvěru dárců. V této, pro mnohé nelehké době, nám lidé ty peníze s důvěrou svěřili, sdůvěrou, že s nimi naložíme dobře. To je pro nás všechny v Charitě veliký závazek a tuto důvěru nezklameme.“

Na výši výnosu se dle ředitele ACHO nejvíce podepisuje samotná práce Charity. „Kdyby nebyla naše činnost tak rozsáhlá a nemohl bych to opřít o skutečnost, že v tom terénu jsme, že tam jsou ty sestřičky, pečovatelky, asistentky a další pracovníci chodí, že pomáhají v těžkých situacích, tak by výsledek Tříkrálové sbírky být takový nemohl. Charitě se za ta léta věří a je s ní velmi často přímá nebo zprostředkovaná osobní zkušenost,“ vysvětluje Václav Keprt a dodává: „Lidé vnímají ekonomické informace. Mnohé domácnosti mají finanční problémy. Vnímají to i u svého okolí. Domnívám se, že právě i to motivuje k větší solidaritě.“ vysvětluje Václav Keprt.

Nejvyššího výnosu v rámci ACHO dosáhla ve Zlínském kraji Charita Uherské Hradiště, která vykoledovala 3,563 mil. Kč. Hodlá je využít na přímou pomoc osobám v sociální i hmotné nouzi, materiálně technické dovybavení charitních domovů pro seniory a vybudování dobíjecích elektro stanic pro automobily svých terénních služeb působících v regionu. V Olomouckém kraji pak dárci nejvíce podpořili Charitu Olomouc a to částkou 2,380 mil. Kč. Tato Charita chce sbírkou financovat vybudování čtyř malometrážních bytů, chráněných dílen a zázemí služeb pro lidi s duševním onemocněním a podpořit rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku.

Kompletní přehled výnosu sbírky členěný po jednotlivých místních Charitách lze nalézt na webových stránkách www.acho.cz. Celorepublikové výsledky jsou k nalezení na www.trikralovasbirka.cz. Do doby, než budou zkontrolovány všechny úřední dokumenty, jsou tyto údaje považovány za průběžné.

Definitivní výsledky budou potvrzeny také po započítání všech prozatím došlých darů na tříkrálové konto (č. ú. 66008822/0800), darů přes darovací bránu na www.trikralovasbirka.cz a darů přes DMS KOLEDA (zaslaných na číslo 87 777, jednotlivý dar pak ve tvaru DMS KOLEDA 30, 60, 90, 190 nebo opakující se měsíční dar ve tvaru DMS TRV KOLEDA 30, 60, 90, 160). Tyto možnosti darovaní fungují celoročně.

První Tříkrálová sbírka se z podnětu tehdy olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera (nyní arcibiskup pražský) konala již v roce 2000, ale jen na území Olomoucké arcidiecéze. Setkala se s velmi pozitivním přijetí veřejností a tak ji Charita od roku 2001 koná ve všech diecézích naší republiky. V roce 2021 se z důvodu covidové pandemie sbírka nekonala formou koledování tříkrálových skupinek, ale pouze přes statické pokladničky, DMS, sbírkové konto a darovací bránu na webu sbírky. Loni se sice mohlo koledovat, ale jen omezeně, a tak sbírka neprobíhala tak masivně a ve všech Charitách.

Marek Navrátil