Stát reaguje na stáda roztrhaná vlky, chce pomoci chovatelům

Přítomnost velkých šelem, zejména vlka obecného, znamená pro chovatele hospodářských zvířat nutnost realizace preventivních opatření k zamezení škod. Vlčí pár v posledních měsících například likviduje chovy hospodářských zvířat v Rychlebských horách na Olomoucku.

Již řadu let jsou ze strany státu kompenzovány škody na hospodářských zvířatech způsobené velkými šelmami, v poslední době jsou chovatelům navíc hrazeny také náklady na realizaci preventivních opatření na ochranu hospodářských zvířat před útoky těchto predátorů.

Na Olomoucku zažívá tento problém nejsevernější výspa kraje. Několik vlků, kteří se nacházejí v místních horách, začalo dávit dobytek. Poslední známý případ je ze 4. prosince z Vlčic, kde zadávili čtyři ovce a jednoho berana. Přestože si vlci udržují od člověka odstup, úplně plaší nejsou a odvažují se až do vesnic. O složité situaci v oblasti jsme psali ZDE.

Stát chovatelům přispěje na zabezpečení pastvin

Průlomovou novinkou v případě vlka je nyní úprava vyhlášky o náhradě újmy za ztížení hospodaření. Ta umožní chovatelům v místech, kde vlk žije, kompenzovat zvýšené náklady na organizaci zabezpečené pastvy – tedy například plat pro pastevce, údržbu oplocení, náročnější manipulaci se stádem či péči o pastevecké psy. Platí od začátku letošního roku.

Chovatelé, kteří mají zabezpečené pastviny, mají nárok na kompenzaci zvýšených nákladů již za loňský rok. Vedle podpory pastvy ve výši cca od 5 500 do 8 400 Kč za hektar pasené plochy nově ročně obdrží od Státního zemědělského intervenčního fondu od 12 200 Kč do 4 900 korun za hektar na zabezpečené pastviny v oblastech s opakovaným výskytem vlka.

„Snažíme se chovatelům vyjít co nejvíc vstříc, pastva utvářela naši krajinu po stovky let a těžko se dá nahradit. Na podporu dosáhnou jak lidé, kteří v zemědělství podnikají, tak i ti, kteří chovají pro radost pár oveček za domem. Nově se podařilo prosadit, že chovatelé mohou získat i peníze například na jinou organizaci pastvy, údržbu oplocení či práci pasteveckých psů. Mají také nárok na kompenzaci škod v případě vlčího útoku. Víme, že pro chovatele znamená přítomnost vlků komplikace, právě proto jim stát poskytuje podporu,“ vysvětluje František Pelc, ředitel  Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Vlastimil Blaťák