Olomoucká radnice posílá „vitamíny“. Neoznačené reklamy v tiskové zprávě si všimli i v Transparency International

Olomoucká radnice publikovala dne 20. ledna tiskovou zprávu, která je naprosto jednoznačným PR pro podnikatelskou skupinu kolem Richarda Morávka a Bistro Paulus. Praktika je samozřejmě na oficiálním webu radnice nelegální, do očí bijící věci si všimli i v Transparency International, a místní podnikatelé začali vytvářet petici, podle které chtějí také reklamu na městském webu zdarma.

Předmětný článek vyšel dne 20. ledna pod názvem Zástupci města a podnikatelské sféry se sešli v nejmodernější olomoucké budově. Text podepsal Michal Folta, který má na radnici na starosti mediální komunikaci, a článek není nijak označen jako komerční propagace, kterou ale zjevně je.

Do očí bijící píár. A Žbánek posílá Morávkovi „vitamíny“

„Setkání se odehrálo v budově Envelopa Office Center, což je nejmodernější kancelářský objekt v regionu. Komplex se může pochlubit pokrokovými technologiemi stavby i provozu, šetrnými k životnímu prostředí i lidem, kteří v ní pracují. Na konci roku 2021 uspěl mezi padesáti projekty z celé země a získal prestižní cenu Best Of Realty (Nejlepší z realit). Z pražského Fóra Karlín si tehdy odnesl druhé místo v kategorii Nová administrativní centra. Komplex nabízí 15 000 m² a je už nyní z více než 80 procent obsazen,“ píše se v článku.

Korunou absurdity je pak vyjádření primátora Žbánka. „Podnikatelský život je mimořádně důležitou krví města, do které může veřejná správa pouze občas přidat vitamíny ve formě nějaké veřejné zakázky. Jsem rád, že tady v Olomouci stojí podnikatelská sféra na dobrých základech,“ zní citace primátora v článku.

Transparency International: Narušuje to důvěru veřejnosti v nezávislost samosprávy

„V budově si pak primátor a členové rady prohlédli interiéry sídla firem BP Stavby Morava a mezinárodní advokátní kanceláře Arrows. Do atria nového komplexu chodí lidé i za dobrou gastronomií do Bistra Paulus,“ pokračuje text v dalším odstavci pozitivní referencí na podnikatelské subjekty, sídlící v místě.

„Jedná se o poměrně zřejmou propagaci podnikatelských subjektů a okresní hospodářské komory, ale toto nijak nevybočuje z toho, co otevřeně lokální politici často v českých obcích propagují a k čemu se hlásí. V případě velkého města Olomouce může být podpora konkrétních podnikatelů do očí bijící, protože je prostředí více konkurenční než na malém měst,“ uvádí za Transparency International právník Jan Dupák. „Politici by si měli být vědomi toho, že takto otevřenou podporou mohou zavdávat pochybnosti o jejich následných rozhodnutích, které se dotčených podnikatelů týkají, což narušuje i obecnou důvěru veřejnosti v nezávislé vystupování ve volených orgánech samosprávy,“ dodává.

Otázkou je ale nejen etická stránka věci, ale i samotná zákonnost takového obsahu oficiální tiskové zprávy veřejné správy. V případě propagace podnikatelských aktivit totiž ukládá zákon o regulaci reklamy celou řadu povinností, z nichž nejvýznamnější ve vztahu k radničním periodikům jsou povinnosti zřetelného odlišení a vhodným způsobem oddělení reklamy od ostatního sdělení a zákaz reklamy skryté (§ 2 odst. 1 zákona o regulaci reklamy). V případě reklamy skryté či nejasně rozlišitelné v podobě různých PR článků apod., nemůže teoreticky vzniknout odpovědnostní vakuum není sice dána odpovědnost vydavatele podle tiskového zákona, nicméně vydavatel je zároveň vždy šiřitelem reklamy podle zákona o regulaci reklamy, případně i jejím zpracovatelem. Zákon o regulaci reklamy pak stanoví odpovědnost všech relevantních subjektů – zadavatele, zhotovitele i šiřitele reklamy.

V případě porušení ustanovení zákona o regulaci reklamy by měl zahájit řízení
krajský živnostenský úřad, která má pravomoci ukládat sankce až do výše
10 milionů Kč a to bez ohledu na případné postavení sankcionovaného coby
jednotky územní samosprávy.

Foto: Scan webové stránky statutárního města Olomouce. Vlastimil Blaťák
Naštvaní podnikatelé sepisují petici: Chceme také zadarmo reklamu na radničním webu!

Podle informací, kterými disponují Hanácké novinky, vznikla mezi olomouckými podnikateli, především restauréry a pronajímateli komerčních prostor, velká nevole. Momentálně sepisují petici na olomoucký magistrát, v níž požadují také zadarmo reklamu na městském webu, aby upozornili na nezákonost a absurditu takého zneužití webu veřejné správy. O této aktivitě budeme informovat v samostatném textu.

Vlastimil Blaťák