Jsme překvapeni, jaký je po covidu po kultuře hlad, říká vedoucí odboru kulrury města Olomouce Karin Vykydalová

Co se v Olomouci chystá v letošním roce a jak se daří kultuře po covidové pandemii? Podle vedoucí odboru kultury Karin Vykydalové vzali lidé po rozvolnění kulturní akce útokem, otázkou je, jak se situace, případně ochota zaplatit vstupenku změní třeba v souvislosti s rostoucími cenami energií letos.

Co se v Olomouci chystá na rok 2023, co všechno zažijeme?

Město Olomouc má v kultuře a společenském dění své vlajkové lodě, které se snaží rozvíjet. Začalo to Olomouckým bálem, 4. února navazuje Olomoucké masopustní veselí. Už v loňském roce bylo vidět, že lidé jsou po těchto akcích hladoví, zvlášť když se neplatí vstupné, je to na náměstí a akce nabízí i program pro rodiny a pro děti. V dubnu nás čeká Tvarůžkový festival na obou náměstích. To jsou akce, které organizuje město, ale je celá řada dalších akcí, které budou organizovat soukromé agentury, i na základě dotací, o které si mohou do 20. ledna požádat. V červnu nás tradičně čekají Svátky města, a protože nás letos čeká čtyřsté výročí patronky svaté Pavlíny, budou letos oslavy v historičtějším duchu. Mírně bude také pozměněn koncept Pohody u Trojice, zvažujeme, že to bude pouze jednodenní akce. V září nás samozřejmě čekají Dny evropského dědictví. Co se týká třeba Velikonoc nebo svatého Martina, předpokládáme, že se objeví nějaký žadatel v rámci dotačních titulů, Vánoce jsou dané, protože tam je smlouva do roku 2025. Z dalších projektů vím, že Moravská filharmonie ve spolupráci s nějakým populárním interpretem plánuje udělat velkou akci na Andrově stadionu, ale to je spíš aktivita Sigmy. Za město to trošku koordinujeme. Soukromých aktivit, o kterých víme, je tady ale celá řada.

Jakým způsobem změnil covid kulturní scénu, co to znamenalo pro vás jako pro město?

Samozřejmě to znamenalo úbytek návštěvníků, ať už kulturních akcí, tak i z pohledu cestovního ruchu. Ekonomika se zastavila, nepořádaly se akce, nevyužívaly se agentury, doplatili na to zvukaři, interpreti. Teď po dvou letech je naopak vidět, jaký je o akce zájem. Byli jsme až překvapeni a je to možná i právě tím, že městské akce jsou na náměstí a zdarma. Otázka je, co se stane během roku ve vztahu k rostoucím cenám energií, jak se to celé projeví třeba na ochotě lidí kupovat vstupenky na jiné akce, koncerty.

Je nějaká změna v chování lidí, kromě toho, že je po kultuře hladoví? Vybírají si třeba jiné typy akcí?

Určitě jsou více navštěvované i akce, které dříve takovou návštěvnost neměly. Mnohdy je to těžké vyčíslit, ale na náměstí to bylo vidět. Měli jsme například dva pořadatele  akce Svatomartinská  Olomouc, jednoho na Horním náměstí a druhého na Dolním. Vzájemně měli strach, že na druhé náměstí už lidé nedojdou, ale obě dvě náměstí se naplnila. Dřív to tak nebylo, vždycky byl třeba problém naplnit Dolní náměstí. Dnes se naplní obě dvě.

Jakým způsobem v Olomouci funguje spolupráce vás jako města a soukromých pořadatelů akcí?

Jsme ve spojení, pravidělně komunikujeme, jak je to s dotačními tituly, v prosinci  jsme pořádali  seminář pro žadatele o dotaci, přijímáme podněty od agentur. Společnosti, které v oblasti kultury ve městě působí, jsou v podstatě stálice, v této oblasti působí  již nějakou dobu. Na mnoha projektech společně  participujeme. Snažíme se  agenturám otevřít více prostoru ke spolupráci s městem, než tomu bylo v minulosti.

Zavnímal jsem, že došlo ke spojení komise kultury a cestovního ruchu. Nastalo podobné spojení i na úrovni odborů?

Odbor pořád funguje stejně. Předtím to byl odbor kultury, cestovního ruchu a sportu, sport byl posléze vyčleněný jako samostatné oddělení pod kompetenci jiného náměstka. Kultura a cestovní ruch zůstaly pod jedním odborem. Vedení města ale vyhodnotilo, že zájem o dotační tituly z hlediska cestovního ruchu není takový a na základě analýz z jiných měst  se doporučilo propojení obou komisí. Věřím, že tím je vše mimo jiné i zprůhledněno, protože dříve si žadatelé o dotace podávali dvě žádosti na dvě komise, což od nynějška není, nemusí se dohledávat, že žádali ještě jinde. Současně se nám také množí dotazy těch, kteří by chtěli žádat v rámci cestovního ruchu, a tam ten prostor teď není.

Vlastimil Blaťák