Ústavní soud odmítl stížnost rodiny holčičky poškozené u porodu jako neopodstatněnou

Ústavní soud zamítl jako neopodstatněnou stížnost rodiny, která se na něj jako na poslední instanci obrátila ve věci poškození dcery Lucie (12) u porodu v olomoucké Fakultní nemocnici. Letitý soudní spor tak podle všeho míří do Štrasburku k Evropskému soudu pro lidská práva.

Lucie (12) se narodila v roce 2010 v olomoucké Fakultní nemocnici po komplikovaném porodu. Ultrazvukovou metodou byla chybně odhadnuta velikost plodu s odchylkou téměř kilogram a půl, lékaři proto nechali v nepostupujícím porodu pokračovat přirozenou cestou. I vlivem tlaku loktem na dělohu došlo následně k ruptuře dělohy, která měla za následek odloučení placenty a dítě dlouhé minuty bez kyslíku. Holčička je v domácí péči s velmi závažným neurologickým poškozením, péče o ni stojí desetitisíce měsíčně.

Facebookové stránky Lucie jsou k dispozici zde.

Proces se táhl od roku 2014, bude pokračovat ve Štrasburku

Žalující rodina poukázala v procesu, který řešil otázku zavinění nemocnice, na hned několik pochybení – nejen na chybný odhad velikosti plodu, který měl za následek řetězení dalších chyb, ale i na videozáznamu zachycenou zakázanou Kristellerovu expresi, a také neměření kontrakcí během porodu, bez něhož ale nebylo včas možno odhalit vzniklou rupturu. Žalobkyně také poukázaly na zfalšovaný podpis na informovaném souhlasu rodičky.

Video z provedené Kristellerovy exprese, znalci označené jako „přidržení fundu“, je k dispozici zde:

Ústavní soud: Stížnost je neopodstatněná

Ústavní soud nyní stížnost odmítl pro zjevnou neopodstatněnost. Přestože uznal námitky proti zpracovaným posudkům, označujícím Kristelerovu expresi za přidržení děložního fundu – „I znalecký posudek je proto důkazem, který podléhá hodnocení, a jeho závěry nemohou být soudem pouze mechanicky přebírány,“ píše se v usnesení, celou stížnost zamítl jako neopodstatněnou.

„Nelze však pustit ze zřetele, že ze stěžejních zásad dokazování v právu moderního státu vyplývá požadavek kritického hodnocení všech důkazů, včetně znaleckého posudku. Ústavní soud neshledal ani porušení práva stěžovatelek v dovolacím řízení. Ústavní soud dospěl k závěru, že všechny obecné soudy dostatečným a srozumitelným způsobem v dané věci objasnily, že stěžovatelkám v řízení o náhradu škody nelze vyhovět. Právo na přístup k soudu a ani právo na spravedlivý proces obecně negarantuje určitý výsledek řízení, či správný výklad právních předpisů soudem, ale pouze spravedlivost procesu, uvádí Ústavní soud.

Kauza bude podle rodiny pokračovat u Evropského soudu pro lidská práva.

Miroslav Hladiš