Pěvecký sbor Nota Bene Prostějov a šachisté SK Rošáda v polské Šrodě Wielkopolske

Ve dnech 10. – 13. 11. 2022 navštívila prostějovská delegace tvořená pěveckým sborem Nota Bene Prostějov a šachisty SK Rošáda polské partnerské město Šroda Wielkopolska. Návštěva proběhla při příležitosti oslav Dne státní nezávislosti. Letos uplynulo již 104 let, kdy 11. listopadu 1918 došlo k vyhlášení nezávislosti Polska.

V pátek 11. 11. 2022 se delegace zúčastnila mše svaté „Za vlast“ a poté veřejných oslav Dne státní nezávislosti u pomníku generála J. Dabrowskiego, kde uctila tento státní svátek položením věnce. Po ukončení oslav následoval společný oběd zástupců partnerských měst Muttenz (Švýcarsko) a Prostějova spolu s vedením města a okresu Šroda Wielkopolska. Zatímco pěvecký sbor po obědě zahájil nezbytné přípravy na večerní koncert, šachisté využili volno k prohlídce města.

V 18:00 hod. byl zahájen slavnostní koncert u příležitosti svátku Státní nezávislosti Polska v prostorách auly šredské Akademie sociálních a hospodářských věd „WASE“. Koncert byl určen publiku skládajícímu se ze zastupitelů okresu Šroda Wlkp., města Šroda Wlkp., zástupců obcí okresu, členů zahraničních delegací z Prostějova a švýcarské obce Muttenz. Celý slavnostní večer byl zahájen polskou státní hymnou.

Poté všechny přítomné pozdravil starosta okresu Šroda Wlkp. p. Ernest Iwanczuk, prezidentka obce Muttenz-Francizka Stadelmann Meyer, velvyslankyně Polska ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku p. Kozlowska a velvyslanec Švýcarska v Polsku p. Matthias Dettling. Následně byla podepsána Smlouva o vzájemné partnerské spolupráci mezi obcí Muttenz a okresem Šroda Wlkp.

Program pokračoval koncertem sboru Nota Bene Prostějov pod vedením sbormistryně Mgr. Anny Králové. Hudební doprovod zajistily na klavír Tereza Boháčová, na housle Jitka Vránová a na klarinet Anežka Králová. Gospelové melodie ozdobil svými sóly Jan „Johny“ Lehký. Během večera zazněly písně duchovní, Moravské dvojzpěvy od A. Dvořáka, písně od souboru Hradišťan a moderní gospelové melodie. Sbor si svým výkonem zcela získal srdce posluchačů, kteří ho v závěru ocenili dlouhotrvajícím, neutuchajícím potleskem ve stoje. Členové sboru vytvořili posluchačům jedinečný kulturní zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Byla to krásná závěrečná tečka oslav.

V sobotu 12. 11. 2022 přišli na řadu šachisté klubu SK Rošáda. V rámci oslav proběhl v tělocvičně šredské Akademie (WASE) otevřený mezinárodní šachový turnaj o Pohár rektora WASE hraný tempem 2 x 15 min. na 9 kol. Turnaje se zúčastnilo celkem 49 šachistů z Polska, Švýcarska a Česka. Naše město mělo v turnaji 5 zástupců, které před zahájením turnaje přijela podpořit oficiální delegace města Prostějova tvořená 1. náměstkyní primátora Miladou Sokolovou a radním Janem Zatloukalem. Po téměř šesti hodinách korektních bojů za šachovnicemi vzešlo konečné pořadí, kde si naši borci vedli mimořádně dobře a získali hned dvě místa na stupních vítězů. Závěrečného vyhlášení výsledků a předání cen účastníkům turnaje se ujal ředitel turnaje pan Biernat Boguslav spolu s paní Miladou Sokolovou.

Konečné pořadí a umístění našich hráčů.

1. Adamčík Martin

2. Owczarzak Adam

3. Brácha Pavel

12. Vaculka Pavel

16. Kment Michal

36. Hampl Martin

Zatímco šachisté bojovali v turnaji o co nejlepší umístění, členky sboru Nota Bene Prostějov spolu se zástupci města navštívily zemanské sídlo – Muzeum šrodské oblasti – „Dworek Koszuty“. Po návratu z muzea se zúčastnily společného oběda za přítomnosti starosty okresu pana Ernesta Iwaňczuka. Poté zahájily přípravy na večerní koncert.

Večerní koncert sboru Nota Bene Prostějov se konal v překrásných prostorách Malé Baziliky v rámci sobotní mše svaté a pokračoval i po jejím zakončení.  Zhruba hodinu a půl trvající koncert, ve kterém zazněly duchovní písně, Moravské dvojzpěvy od A. Dvořáka, písně od souboru Hradišťan a moderní gospelové melodie, byl zakončen přidáním dvou písní, které si velkým aplausem vynutili posluchači tohoto jedinečného zážitku. Nádherný večer.

V neděli 13. 11. 2022, v den odjezdu, došlo k poslednímu společnému setkání delegace sboru Nota Bene Prostějov a šachistů SK Rošáda se zástupci vedení šredského okresu a Prezídia okresní rady v hotelu Wielkopolanka, při kterém došlo ke zhodnocení průběhu návštěvy delegace. Z obou stran zaznělo velké poděkování hlavní organizátorce, průvodkyni a tlumočnici v jedné osobě, paní Dáše Nowakové ze Šrody Wlkp., která vše bezchybně zorganizovala a po celou dobu pobytu se o naši delegaci úžasně starala.

Velké poděkování patří též i paní Jindřišce Šafránové ze sboru Nota Bene Prostějov a panu Pavlu Navrátilovi, předsedovi šachistů SK Rošáda, kteří se nemalou vahou podíleli na přípravách a zajištění zdárného průběhu celé akce. Mimořádné poděkování za skvělou reprezentaci města Prostějov si zaslouží pěvecký sbor Nota Bene Prostějov. Nasadil laťku velmi, velmi vysoko. Poděkování patří i šachistům, kteří svými výsledky velmi dobře reprezentovali město Prostějov. Velký dík i představitelům obou partnerských měst, bez jejichž podpory by k tomuto setkání nedošlo. Děkujeme polským přátelům za jejich milé přijetí a těšíme se v příštím roce na společné setkání v Prostějově. Akce proběhla pod záštitou Statutárního města Prostějov. SK ROŠÁDA Prostějov i Nota Bene Prostějov tímto jeho představitelům děkují.

Pavel Brácha